Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Med vår budget väntar en ny tid för Södertälje

Vi har tillsammans bildat en majoritet med en stabilitet som Södertälje så väl behöver. Det innebär ett nytt kapitel i Södertäljes historia. Våra fyra partier ska bygga ett samarbete som präglas av att var och en bidrar med sina viktigaste frågor och tillsammans tar vi ansvar för helheten.

Anmäl text- och faktafel

I dag kommer kommunfullmäktige att debattera och besluta om kommunens budget för 2019. Vi har presenterat en budget som anger ett första steg till hur vi vill styra Södertälje in i en ny tid. Ett stabilt samarbete som präglas av gemenskap, tillväxt, trygghet och hållbarhet.

Vi kommer att ta ansvar för att hållbarhetsperspektivet blir något som förenar oss i det moderna Södertälje, hållbarhet kommer att vara ledord i alla våra verksamheter. Södertälje ska vara en föregångare på miljöområdet och vi ska ta ansvar för att minska vår klimatpåverkan. Hållbarhet är även ett centralt perspektiv när vi ska förverkliga ambitionerna om att hela Södertälje ska växa, både staden, kommundelarna och landsbygden.

Vår kära kommun har de senaste åren haft en expansiv utveckling med omfattande bostadsbyggande och hårt tryck på företagsetableringar. Med ett växande KTH i Södertälje science park, stora exportindustrier som investerar hos oss, bredbandsutbyggnad i hela kommunen, krafttag i centrumutvecklingen och en snabbt minskande arbetslöshet ser vi en positiv utveckling som vi vill ska kunna fortsätta.

Den viktigaste uppgiften för oss är att se till att den framgångsrika utvecklingen i skolan ska få fortsätta. Det systematiska kvalitetsarbetet och satsningen på duktiga lärare ska fortsätta. Detta är vår högsta prioritet. Barns och ungas uppväxt innehåller också fritid. Det ska vara lätt för barn och unga att idrotta och ta del av eller utöva kultur. Vi ska utveckla fritidsgårdar till att bli trygga och attraktiva platser att vara på för våra ungdomar.

Äldreomsorgen blir vid sidan om skolan vår viktigaste prioritering under mandatperioden.

Vi har i mångt och mycket en fin äldreomsorg i Södertälje. Vi är dock inte nöjda förrän våra äldre känner sig trygga med att hemtjänsten fungerar och att det finns boendeplatser efter behov. Arbetet med att utveckla personalens villkor och att skapa ordning och reda i ekonomi och styrning fortsätter och tar ökad fart. Ett helt nytt mellanboende byggs liksom ett särskilt boende för äldre. Maten kommer att ta större plats och vi kommer att diskutera möjligheterna för kommunen att möjliggöra boende för äldre i seniorbostäder helt utan biståndsbedömning. Äldreomsorgen blir vid sidan om skolan vår viktigaste prioritering under mandatperioden.

Vi vill att företag ska ha ännu bättre förutsättningar att etablera sig, växa och blomstra här hos oss.

Företagande har i sekel varit en huvudsak i Södertälje. Stora och viktiga tillverkningsindustrier liksom tusentals småföretag finns i vår kommun och ingen annanstans på Södertörn finns så många arbetstillfällen som i Södertälje. Vi vill att företag ska ha ännu bättre förutsättningar att etablera sig, växa och blomstra här hos oss. Vi ska arbeta för att näringslivets kontakter med kommunen ska förbättras och företag ska kunna växa och blomstra i hela kommunen.

Infrastrukturen i Södertälje är mycket god men kanalen gör den sårbar. Vi kommer att kämpa hårt för en ny trafiklösning över eller under Södertälje kanal och är beredda att medfinansiera en sådan.

Ordning och reda i ekonomin och i styrningen kommer att vara högt prioriterat och vi är beredda att ta ansvar även om högkonjunkturen viker. Vi ser gärna många breda överenskommelser som samlar så många partier som möjligt i kommunfullmäktige för att åstadkomma det bästa för Södertälje.

Nu ser vi ser fram emot en ny tid i Södertälje.

Boel Godner (S)

David Winerdal (KD)

Tage Gripenstam (C)

Hanna Klingborg (MP)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel