Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

LT-Play: Nu rekryterar polisen för att stoppa stöket

Polisens nya satsning Mareld ska kraftsamla i länets mest utsatta stadsdelar. Den som samordnar förstärkningen är Gunnar Appelgren, tidigare insatsledare för Tore 2.

2010 satte statsmakten ner foten i Södertälje med landets största myndighetsgemensamma insats någonsin mot grov organiserad brottslighet: Tore 2.

Insatsledare mellan 2010 och nästan fram till 2014 var Gunnar Appelgren, som efter 30 år inom polisen ifjol gick över till den privata sektorn. ”Jag kommer att sakna jakten och de hemliga tvångsmedlen”, sa han i avskedsintervjun i Polistidningen.

Nu, elva månader senare, är han tillbaks i en ny roll som samordnare för polisens nya satsning Mareld, där Södertälje ingår. Målet är att förstärka arbetet i länets mest utsatta stadsdelar: Rinkeby, Tensta, Husby i Västerort. Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby  i norra Botkyrka och Ronna, Lina och Geneta i Södertälje. Observera att Hovsjö inte nämns, stadsdelen har inte pekats ut som prioriterad för Mareld.

Kommissarie Gunnar Appelgren är alltså tillbaks inom polisen.

– Jag kom fram till att i jämförelsen mellan näringslivet och polisen har jag ett större hjärta i det som polisen gör, säger Gunnar Appelgren när LT träffar honom i polishuset i Södertälje.

Initiativet till Mareld togs av regionpolischefen Ulf Johansson, som på Twitter nu i somras, mitt i bilbrandsdebatten i medierna, skrev: ”Polisen överger inte förorten”.

Men Mareld skiljer sig från Toreinsatsen, det är ingen enskild insats med egen spanings- och utredningsresurs utan en förstärkning av den ordinarie verksamheten i de utsatta stadsdelarna.

– I Södertälje, Botkyrka och Västerort har det pågått en hel del bra verksamhet för att komma till rätta med problemen, vi har Fenix i Rinkeby, Alexander i norra Botkyrka och i Södertälje finns en myndighetssamverkan efter Tore 2, som är mer utvecklad än i de flesta orter, även om den legat något för fäfot under omorganisationen. Men det polischeferna sagt nu är att det fattas folk för att få ett bättre resultat, därför måste man resursförstärka, säger Gunnar Appelgren.

I Mareld får han inte rollen som insatsledare, som var fallet för Toreinsatsen.

– Tore 2 var en insats med ett startdatum och ett slutdatum. Mareld är en förstärkning i linjeverksamheten, det vill säga, det är lokalpolisområdescheferna som ansvarar och driver verksamheterna i lokalpolisområdet, inte jag. Det här är en prioritering i de utsatta områdena utan slutdatum.

Som samordnare för satsningen har Gunnar Appelgren fullt upp med att rekrytera 270 poliser och civilanställda som ska utgöra förstärkningen, ett 40-tal av dem kommer Södertälje till del. Närmare 500 ansökningar har kommit in. Det betyder inte att 500 personer har sökt, samma person kan ha sökt flera olika tjänster.

Rekryteringsfasen tar tid och beräknas inte bli klar förrän i december 2017.

– Vi kommer inte orka med att göra allt på en gång. Det kommer att vara en pågående rekrytering över tid. Vilka förmågor vi rekryterar först beror på vad vi vill uppnå först.

Vad vill ni uppnå först?

– Först och främst bemanna lokalpolisområdet och öka närvaron, synligheten. Att jobba mot signalbrottslighet, få ordning och reda på gator och torg. Vi måste stävja sådant som folk känner osäkerhet och otrygghet inför och vinna förtroende.

Som stenkastning och bilbränder?

– Ja, och aggressiv körning med motorfordon på gångvägar, öppen narkotikaförsäljning, skadegörelse, personrån, stök. Det som man känner av. Får vi ordning på det kan vi sen gå vidare ner mot strukturell brottslighet.

Lägesbilden är inte den samma i alla stadsdelarna. Södertälje bedöms vara något lugnare än exempelvis Rinkeby och Tensta, i alla fall när det gäller stenkastning mot blåljuspersonal. Det senare är ofta en effekt av att polisen stör den kriminella verksamheten och att samhället ses med avsky av vissa i lokalsamhället.

En mardröm måste vara om kriminaliteten i vissa av dessa områden glider över i extremism?

– Ja, rekryteringen till extremism bygger ju på bristande förtroende för samhälle och polis, skulle polisen använda fel metoder och göra det som en del politiska partier säger; gå in med vattenkanoner eller införa undantagstillstånd med utegångsförbud som drabbar kollektivt, skulle vi bygga på extremismen och inte alls skapa förtroende. Det vi ska göra är att gå in väldigt hårt mot kriminella individer, kriminella individer som genererar brott, dem måste vi lyfta bort.

Hur ska ni göra det?

– Vi måste förbättra informationsinhämtningen från underrättelsesidan. Och få fart på utredningarna. Under en utredning får man mycket kunskap om annat också, en ”spill over-effekt” som ger en tydligare bild av individer. Vi måste identifiera vilka som ställer till det. När man lyft bort de kriminella individerna och fått ordning och reda kan man skapa förutsättningar för att faktiskt jobba med ungdomar runt omkring de som genererar brotten.

Vad innebär din uppgift som samordnare i Mareld?

– Min uppgift är inte att vara operativ chef utan att ha visst strategiskt uppdrag, en del blir att suga upp lagstiftningsfrågor från linjeorganisationen och se till att det kommer till Ygeman och departementsnivå.

Förtroende är alltså ledordet för att lyckas?

– Vi måste visa att vi har kapacitet från polisen och att vi står upp för människor som bor och verkar i området. Vi måste förtjäna förtroendet.

Det här är Mareld

Rikspolischefen Dan Eliasson presenterade i december 14 bostadsområden i landet som ska vara särskilt prioriterade. Gemensam för dem är att kriminella nätverk har stor påverkan på lokalsamhället. Mareld omfattar de som finns i Stockholms län. Där omfattades Ronna, Geneta och Lina i Södertälje. För Stockholms del Tensta, Rinkeby och Husby. Och för Botkyrka: Norsborg och Hallunda, men Fittja och Alby har även tillkommit i de efterföljande diskussionerna.

”Men det här betyder inte att andra områden inte skulle inbegripas i arbetet. Kriminaliteten är som en amöba som flyter, det innebär att vi måste följa den”, säger Gunnar Appelgren.

Övriga områden finns i Malmö, Göteborg, Växjö och Örebro.

Källa: Polisen