Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

LT-play: Livstidsdomen står fast

 
Gangsterkriget
Visa alla artiklar

Livstidsdomen står fast för Bernard Khouri. Tingsrätten anser att det är bevisat att han anstiftat morden och att det finns ett kriminellt nätverk som kallas Södertäljenätverket. Men Khouris försvarsadvokater kommer att överklaga domen.

Bernard Khouris försvarare, Fredrik Ungerfält, har ännu inte hunnit läsa tingsrättens domskäl. Han har inte heller hunnit prata med sin klient.

- Men jag kan redan nu säga, utifrån utgången i målet och med tanke på att det rör sig om synnerligen komplicerade bevisfrågor, att domen kommer att överklagas till hovrätten, säger Ungerfält till TT.

Tingsrätten skriver i ett pressmeddelande:

Arton personer har i olika hänseenden varit åtalade för bland annat anstiftan till mord, mord, medhjälp till mord, grov utpressning, grovt rån och människorov.

Tre av sju tilltalade har frikänts för medhjälp till dubbelmord men dömts för annan allvarlig brottslighet.

Sjutton av de arton tilltalade har dömts till fängelsestraff, alltifrån fängelse på livstid till fängelse ett år.

En ung tilltalad har dömts till sluten ungdomsvård sju månader. Fyra tilltalade är kvar i häkte i avvaktan på att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot dem.

Tingsrätten ger även en kort sammanfattning av målet:

Sjutton tilltalade har dömts till fängelse allt ifrån livstid till långa tidbestämda

fängelsestraff ned till fängelse ett år. En yngre tilltalad har dömts till sluten ungdomsvård sju månader.

Tingsrätten har funnit bevisat att det i vart fall funnits ett kriminellt nätverk i Södertälje,

som vanligtvis kallas Södertäljenätverket.

Ledaren av det kriminella nätverket har dömts för anstiftan av tre mord, människorov, grov utpressning och försök därtill, grovt rån, olaga tvång och grovt vapenbrott till fängelse på livstid.

Den person som stått ledaren särskilt nära, har tingsrätten funnit bevisat, på uppdrag av ledaren skjutit ihjäl en målsägande, som tillhört X-team, på Oasen den 23 december 2009.

Denna person har också på sin ledares uppdrag medverkat till att bröderna Moussa sköts ihjäl på Oasen den 1 juli 2010.

Vilka gärningsmännen var, som med ett automatvapen och en pistol sköt ihjäl bröderna Moussa har inte gått att utreda.

Åklagaren har därför, förutom påståendet om att ledaren av nätverket anstiftat morden, åtalat övriga sex tilltalade för medhjälp till mord.

Tingsrätten har alltså funnit bevisat att ledaren av nätverket övertygats om anstiftan av

dubbelmordet och tre personer övertygats om medhjälp till dubbelmordet

Den person, som stått ledaren särskilt nära, dömdes förutom för mord på Oasen den 23 december 2009, även för medhjälp till dubbelmord och för människorov till fängelse tolv år.

Vid straffmätningen har beaktats att personen varit under 21 år då brotten begicks.

Övriga två personer som dömts för medhjälp till dubbelmordet har även dömts för människorov till fängelse åtta år respektive fem år.

Vid straffmätningen har beaktats att personerna varit under 21 år vid brottens utförande.

Tre tilltalade, varav två som vid dubbelmordet var 16 respektive 17 år gamla, har frikänts från medhjälp till dubbelmordet men dömts för att ha stulit de två mopeder som använts som flyktfordon efter morden.

Tingsrätten fann inte med tillräcklig grad av säkerhet visat att ungdomarna, som i

nätverket kallades "pojkisar", känt till eller varit likgiltiga inför att de stulna mopederna

skulle användas som flyktfordon vid dubbelmordet.

Deras förklaring till stölderna var att de trodde att mopederna skulle användas vid ett rån.

En äldre tilltalad har frikänts från ansvar för medhjälp till dubbelmordet då åklagaren inte med tillräcklig grad av säkerhet kunnat koppla den tilltalade till att ha köpt eller medverkat till köpet av två mobiltelefoner och värdebevis, vilka använts som hjälpmedel i samband med mordens utförande

En av dessa telefoner hittades i en brandhärd cirka 700 meter från Ronna centrum kort tid efter dubbelmordet tillsammans med två mopeder, ett automatvapen, en pistol och en äldre telefon kallad "hajfena".

Två av de tre som frikändes för medhjälp till dubbelmordet dömdes dock till fängelse för annan allvarlig brottslighet (människorov och stöld respektive utpressning och olaga tvång) och den yngste dömdes till sluten ungdomsvård sju månader för stöld och människorov.

Totalt dömdes elva tilltalade för människorov och en tilltalad, som kom sent till Hävdingevägen i Ronna, dömdes för medhjälp till människorov.

Förutom fängelse på livstid, fängelsestraff på tolv år, åtta år har fängelsestraff utdömts på sex år, fem år, fyra år, två år och sex månader och ett år och sex månader för tilltalade som ingått i det kriminella nätverket.

En av de åtalade, som tingsrätten inte bedömt ingå i nätverket, har dömts för medhjälp till människorov till fängelse i två år.

Fem tilltalade, som åklagaren inte påstått ingått i nätverket, har dömts för utpressning till vardera fängelse ett år och för en av dessa har även villkorligt medgiven frihet till en tid av ett år förverkats på grund av återfall i brott.

Motivbilden till de gärningar som prövats genom denna dom har tingsrätten funnit utrett finns att hämta i kampen med en annan kriminell organisation om herraväldet över den illegala spelmarknaden och illegal indrivning av fordringar eller påstådda fordringar.

Åklagaren har alltså genom bl. a. omfattande telefonavlyssning, analys av samtalstrafiken och rumsavlyssning bevisat att det funnits ett brottsligt nätverk som varit hierarkiskt organiserat med en tydlig ledare som styrt och gett order främst till två andra medlemmar i nätverket, vilka i sin tur, gett andra medlemmar längre ner i organisationen order om att utföra brottsliga gärningar.

Tolv av arton åtalade har alltså ingått i ett kriminellt nätverk och övriga sex har samarbetat med nätverket utan att ingå i detsamma.

Utredningen i målet har varit mycket omfattande och ny utredning, såväl skriftlig som muntlig, har tillkommit vid den nya rättegången som pågick under 72 dagar.