Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ledare: Vi människor vill andas ren luft

Det är länge sedan som röken kunde ligga tjock över svenska städer. I dag är det inte riktigt så, även om det fortfarande finns problem med luftkvaliteten också i Sverige – som i Birkakorset och Turingekorset i Södertälje.

Globalt är det dock fortfarande ett mycket stort problem. Enligt en rapport från Världshälsoorganisationen, WHO, lever mer än 90 procent av världens befolkning på platser med luftföroreningar över gränsvärden för partiklar. Dålig luft beräknas globalt leda till ungefär 700 000 dödsfall bland barn varje år.

Anmäl text- och faktafel

Det handlar om flera olika former av föroreningar, bland annat mycket små partiklar som skapas vi förbränning, kvävedioxid och ozon. Utsläpp som orsakar hälsoproblem. Källorna till utsläppen är många: fordon med dålig avgasrening och uppvärmning av hus med metoder som ger upphov till utsläpp skapar en ohälsosam miljö.

Värst utsatta är de som bor i låg- och medelinkomstländer. Problemen är stora i världens megastäder, men inte bara där. Även bland boende på landsbygden är det många som är utsatta. För det är inte bara utomhusluften som är dålig. Många är också utsatta för luftföroreningar i det egna hemmet, framför allt beroende på matlagning med metoder och bränslen som förorenar luften.

De behövs stora insatser för att minska problemen globalt med många olika åtgärder. Fungerande stadsplanering, återvinning för att komma tillrätta med eldning av sopor och en omställning av energiproduktionen till utsläppsfria alternativ som sol och vind.

Problemen är i dag betydligt mindre i höginkomstländerna och i Sverige har vi generellt en bra situation. Vi har fjärrvärme, det mesta av elen produceras utan förbränning och vi har stränga krav på fordon där nya krav på motorer har lett till betydligt bättre rening. Maten lagas i regel på elspisar som inte ger ifrån sig skadlig rök.

Även om problemen är långtifrån så stora som i vissa andra delar av världen, är det ändå på den nivån att det kan bidrar till ohälsa.

Men det betyder inte att vi är helt förskonade från problem. Det finns delar, framför allt i våra städer, där man inte klarar av att hålla luftkvalitetsnormerna. Det handlar då inte enbart om utsläpp av partiklar, utan också kväveoxider som också bidrar till en sämre luftkvalitet lokalt.

Läs Tomas Karlsson: Norskt stopp för dieselfordon kan vara något för Södertälje

Ett annat problem är de slitagepartiklar som skapas som ett resultat av vägtrafiken, till exempel från bromsar, däck och vägbanan. Även om problemen är långtifrån så stora som i vissa andra delar av världen, är det ändå på den nivån att det kan bidrar till ohälsa. De insatser som har gjort har dock gett resultat och luftkvaliteten har förbättrats de senaste decennierna, de mest ingripande är förbud mot dubbdäck och miljözoner i delar av vissa städer där problemen varit stora.

Nivån på problemen skiljer sig mellan svenska städer och de värst drabbade megastäderna. Men det som förenar är att problemet med luftkvaliteten måste uppmärksammas och utsläppen minska. Oavsett var i världen vi bor vill vi andas ren luft.

Johan Örjes