Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Låt läraren vara lärare

I dag finns en uppenbar skillnad i livschanser som beror på elevernas bakgrund och bostadsort. De elever som kommer från en tuffare social miljö är i ännu större behov av mycket undervisning och professionell elevhälsa för att nå kunskapsmålen. Därför vill vi flytta och professionalisera det mentorsansvar som i dag vilar på lärarna. Lärarna måste få vara lärare och inte en kompis.

Ett skäl till att alla elever inte når kunskapsmålen är att lärarna inte får möjlighet att fokusera på undervisningen och arbetet i klassrummet. Detta drabbar särskilt de elever vars föräldrar inte har kunskap eller möjlighet att hjälpa sina barn med studier och läxläsning.

De barnen hade kunnat få mer undervisning om lärarnas roll renodlades och avlastades från annat än pedagogiskt arbete. Ett exempel på en sådan roll är mentorskapet som läraren i dag förväntas ha vid sidan av sin undervisning. Mentorsuppgifter kan till exempel vara att ta fram elevhälsorapporter, ansvara för utvecklingssamtal, konflikthantering och vara tillgänglig för annat än undervisning. De här uppgifterna behöver lyftas bort från lärarna så att de kan få fokusera på det pedagogiska arbetet.

Ett professionellt mentorskap kan dessutom vara avgörande för elevers psykiska hälsa och i förlängningen förmågan att ta till sig kunskap. Lärarutbildningen innehåller inte många verktyg för att hantera mentorskapet och det borde den heller inte göra.

Att flytta mentorskapet från läraren ger också utrymme för fler undervisningstimmar per lärare, något som verkligen behövs i tider av lärarbrist.

Lärarna är och ska vara proffs på  pedagogik och ämneskunskap. De kan inte dessutom förväntas vara de bästa mentorerna. Att läraren ska axla mentorskapet, ofta utan de verktyg som behövs för att hantera elevernas problem eller psykiska hälsa, är frustrerande för både läraren och eleven.

Liberala ungdomsförbundet föreslår därför att andra professioner ska avlasta lärarna från mentorskapet i skolan. Det kan till exempel handla om beteendevetare, kandidater i psykologi eller socialt arbete. Det viktiga är att dessa personer har de verktyg som behövs för att möta eleverna på rätt sätt.

Att flytta mentorskapet från läraren ger också utrymme för fler undervisningstimmar per lärare, något som verkligen behövs i tider av lärarbrist. Det är ett värde i sig att eleverna mår bättre och det är dessutom avgörande för skolresultaten att läraren får vara lärare.

Elever vars föräldrar har svårt att hjälpa till med läxorna eller som har tuffa hemförhållanden måste få bättre möjligheter. Elevens framtid ska avgöras av de egna drivkrafterna och meriterna, inte av personens bakgrund. Lärarnas och skolans viktiga arbete är nyckeln till att bryta utanförskapet i Sverige.

Deras arbete för Sveriges elever kan skapa goda möjligheter för alla. Vårt jobb som politiker är att ge dem verktyg och medel att göra det som de är bäst på och som de är utbildade till.

Om lärarna tillåts vara proffs på pedagogik och mentorsrollen professionaliseras kan fler elever få det stöd de behöver och kunskapsresultaten höjas. Det tror vi att alla tjänar på.

Joar Forssell

förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet

Caroline Rhawi

distriktsordförande Liberala ungdomsförbundet Storstockholm

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel