Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Länstidningen klandras för artiklar om omhändertagna hästar

Länstidningen har klandrats för en serie artiklar som publicerats i LT och på på LT.se. I samband med detta har Pressens opinionsnämnds lämnat följande uttalande:

Annons

Uttalande av Pressens Opinionsnämnd, PON, dnr. 46/2016, exp.nr 4/2017

Länstidningen skrev i en serie artiklar om att länsstyrelsen beslutat omhänderta hästar på en gård. Hästägaren fick inte tillfälle att ge sin syn på de bitvis laddade uppgifterna. Pressens Opinionsnämnd klandrar tidningen för brott mot god publicistisk sed.

Den första artikeln var en notis den 23 december 2015 om en 57-årig kvinna i Södertälje som efter ett beslut från länsstyrelsen skulle bli av med sina sju hästar. Rubriken löd ”Fråntas sina hästar för vanvård”, på hemsidan ”Hon vanvårdade sina hästar”.

Mellan den 21 och 29 januari 2016 publicerade Länstidningen ytterligare fyra artiklar med bilder på hästarna i sin hage. Artikeln den 21 januari 2016 med rubriken ”Vanvårdade hästar kvar i sin inhägnad”, handlade om att hästarna stod kvar på gården. Enligt en intervjuad granne stod djuren ute och frös och tappade hull. Det var misär enligt grannen, som beskrev hästarna som apatiska. Tidningen berättade vidare att länsstyrelsen inväntar polisens agerande.

Den 28 januari 2016 publicerades en artikel på tidningens hemsida med rubriken ”Här omhändertas vanvårdade hästarna”. I tidningen dagen därpå löd rubriken ”Hästarna har fått nya hem”. Till artiklarna publicerades bilder från när hästarna hämtades från gården.

Den 2 februari 2016 publicerade tidningen en artikel med rubriken Belöning för tips om hästar. Den läsare som tipsat tidningen om de vanvårdade hästarna som skulle omhändertas fick belöning från tidningen för månadens tips.

Anmälarna: Osakligt och tendensiöst

Artiklarna anmäldes av släktingar till den 57-åriga kvinnan, Maria Renström, som hade tagit sitt liv i samband med omhändertagandet av hästarna. Anmälarna menade att Länstidningen hade drivit ett osakligt och starkt tendensiöst drev mot henne.

Utifrån innehåll och bilder var det lätt för lokalpersoner att identifiera vem det handlade om. Anmälarna hävdade att både rubriker och textinnehåll var osakliga och vilseledande. Genomgående framfördes att hästarna var vanvårdade. Varken i domstolsbesluten, veterinärbesktiningen eller omhändertagandet hade ordet vanvård använts. Veterinärbesiktningen visade tvärtom att samtliga hästar var friska och i gott skick. Citaten från grannen var förlöjligande och hånfulla. Tidningen hade inte försökt få kontakt med Maria för att få hennes kommentar om de graverande uppgifter som tidningen publicerade.

Kort efter att Maria avlidit skrev tidningen om belöningen för tipset om hästarna. Denna kulmen av tidningens ensidiga framställning sårade anmälarna djupt.

Tidningen: Kritik mot Polisen

Tidningen svarade genom sin chefredaktör att artiklarna inte hade fokuserat på ägaren. De hade varit inriktade på att hästarna trots länsstyrelsens beslut inte omhändertagits. Det var Polisen som kritiserades i artiklarna. Tidningen visste att hästägaren inte mådde bra. Av missriktad hänsyn tog tidningen inte kontakt med henne. Det borde tidningen ha gjort i artikeln där grannen uttalade sig.

En gruppchef på djurskyddsgruppen inom polisen uttalade sig i tidningen och tog ägaren i försvar. Tidningen ansåg att det inte gick att identifiera ägaren. Tidningen hade inte skrivit ut att hon bodde i Järna och försiktighet hade iakttagits när bilderna togs.

Anmälarna svarade att om tidningen kände till att Maria inte mådde bra så var det än mer förvånande att man inte visade större försiktighet för att skydda henne.

PO: Djurhållning har allmänintresse

PO konstaterar att frågor om djurhållning är av allmänintresse. Många är engagerade i frågor som rör hur boskap och sällskapsdjur behandlas. Vidare är djurhållning reglerat i lagar och förordningar i syfte att skydda djur från onödigt lidande. Det var således motiverat att rapportera om länsstyrelsens beslut att omhänderta de aktuella hästarna. I det här fallet har hästägaren inte varit i en position som motiverar att pekas ut för tidningens läsare. Med hänsyn till de starka känslor som frågor om djur kan väcka, har det varit än viktigare att ägaren inte skulle kunna identifieras genom tidningens artiklar.

De utpekande uppgifterna i artikel är hästägarens ålder, kön och regionala bostadsort. Utöver detta har tidningen publicerat flera bilder på hästarna, deras hage och omgivningen kring gården. Med hjälp av uppgifterna och bilderna har flera personer lyckats identifiera vem hästarna tillhör.

Då det inte är en omfattande krets av personer som kunnat identifiera Maria Renström är publicitetsskadan relativt begränsad i omfattning. Men även om publicitetsskadan är begränsad i omfattning kan det finnas skäl att rikta pressetisk kritik mot en publicering, menar PO.

När det gäller tidningens ordval och beskrivningar av länsstyrelsens beslut finner PO att de inte kan bedömas som vilseledande eller felaktiga.

Dock, menar PO, finns det inte täckning i länsstyrelsens beslut för de uppgifter grannen tillåts framföra i artikeln den 21 januari, att hästarna står ute, fryser, tappar hull och är apatiska. Även om det framgår att dessa uppgifter inte kommer ifrån något myndighetsbeslut så skildras en bild av hästarnas tillvaro som gränsar till djurplågeri. Då grannen får stå oemotsagd i artikeln och Maria Renström inte tillåts försvara sig, riskerar tidningen att utsätta henne för läsarnas ringaktning.

Även om det varit en begränsad krets av personer som kunnat identifiera Maria Renström har grannens uppgifter varit så pass laddade att de inte borde publiceras utan att Maria Renström fått tillfälle att ge sin syn på saken. Hon borde även ha fått tillfälle att kommentera uppgifterna i länsstyrelsens beslut. Av denna anledning kan tidningen inte undgå klander för brott mot god publicistisk sed.

Pressens Opinionsnämnd

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av PON:s beslut. Beslutet i dess helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s och PON:s hemsida www.po.se