Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Landstinget avfärdar Vidarkliniken utan saklig grund – när jag hörde talas om detta blev jag mycket förvånad

Vidarkliniken utgör ett unikt inslag i vårdutbudet i Stockholms län. Hittills har vi länsbor haft tillgång till klinikens utbud genom ett par vårdavtal mellan landstinget och Vidarkliniken. Målet har satts ”att för länets befolkning säkerställa tillgången till komplementära och alternativa rehabiliterings- och behandlingsmetoder med antroposofisk inriktning. Dessa ska integreras med den traditionella skolmedicinen.”

Forskning och gjorda utvärderingar visar mycket goda resultat av behandlingen på Vidarkliniken, och mycket hög patientnöjdhet. En succéberättelse om det fria vårdvalets betydelse!

Men på Stockholms läns landsting är man inte så förtjusta. Nu ska länets invånare inte längre få tillgång till den här vården. De viktigaste vårdavtalen avslutas till 1 april.

Se även: Vidarkliniken storvarslar personal – LT sände live

Skälet är enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att man ”funnit allvarliga brister och låg följsamhet till avtalet, samt att det finns ett rehabiliteringsutbud för aktuella målgrupper.”

[+] Plusmaterial: Anna Starbrink (L) om varför Vidarkliniken dumpas – "Hot mot patientsäkerheten"

De ”allvarliga brister” som åberopas gäller dels i journalföringen, dels hur vård och behandling vilar på skolmedicinsk grund. Som underlag hänvisar man till den utvärdering som genomförts av det norska konsultbolaget Helseplan.

När jag hörde talas om detta blev jag mycket förvånad och valde att kolla underlaget. Då kunde jag konstatera att bilden av att journalföringen på Vidarkliniken i dag skulle vara bristfällig inte har stöd i Helseplans rapport.

Det är riktigt att Helseplan har allvarlig kritik mot journalföringen 2013–2014. Men man konstaterar också: ”Vidare bedömer Helseplan att journalföringen har förbättrats sedan 2013 och att journalerna för 2015 håller en jämnare och högre kvalitet än de från tidigare år.”

Förklaringen till detta framgår av Vidarklinikens kommentarer till Helseplans utredning. Under utredningstiden genomförde Vidarkliniken en övergång från delvis handskrivna journaler till ett helt datoriserat journalsystem. Detta blev färdigställt i juni 2015, och därmed kunde man i huvudsak åtgärda de brister som funnits.

Påståendet att Vidarkliniken skulle ha allvarliga brister i sitt journalsystem bygger således på fakta som inte längre är relevanta.

Helseplan ger heller inget stöd för Hälso- och sjukvårdsförvaltningens påstående om att ”Traditionell skolmedicin utgör inte grunden för rehabilitering och behandling” Helseplans slutsats är i stället "att det sammantaget är svårt att entydigt hävda att skolmedicin utgör grunden för rehabiliteringen” . Man anser sig således inte ha underlag att bedöma den frågan. Rapportförfattarna har inte ens besökt Vidarkliniken..

Ernst & Young, genomförde en utvärdering nästan samtidigt med besök på plats och intervjuer av patienter och personal. De konstaterar däremot att skolmedicinen ligger som grund och kompletteras med antroposofiskt inriktad vård. Patienterna kommer med sina ordinationer från akutsjukvården, som följs upp av Vidarklinikens läkare och i samråd kompletteras med integrativa behandlingar. Man konstaterar också att Vidarkliniken avböjer att ta emot patienter som vill avbryta den skolmedicinska behandlingen.

Påståendet att Vidarkliniken skulle ha allvarliga brister i sitt journalsystem bygger således på fakta som inte längre är relevanta.

Helseplans utredning duger således inte heller som stöd för påståendet att Vidarkliniken inte skulle uppfylla avtalets krav på att skolmedicin ska utgöra grunden för vård och behandling.

Det andra huvudmotivet ”att det finns ett rehabiliteringsutbud för aktuella målgrupper” är relevant endast om man bortser ifrån målet med det nu avslutade avtalet: ”att för länets befolkning säkerställa tillgången till komplementära och alternativa rehabiliterings- och behandlingsmetoder med antroposofisk inriktning.”

För pluskunder [+] : Vidarklinikens anställda är mer oroade för patienter än sina egna arbeten

Landstinget bör följa upp Helseplans rapport och utvärdera hur journalföringen fungerar i dag, kompletterat med en djupare granskning av vårdinnehållet inklusive intervjuer med personal och patienter. Dessutom borde man ta del av tillgängliga studier om vårdresultat och patientnöjdhet. Det är anmärkningsvärt att landstinget hittills i detta ärende inte lyssnat på patienterna.

Avgörande är om den politiska viljan finns. Alliansen har gått till val på det fria vårdvalet, och det har också innefattat tillgång till integrativ vård och behandling. Uttalanden tyder på att vissa allianspolitiker vill överge den linjen.

Nu måste politikerna, från alla partier, ta sitt ansvar och ge besked.

Pär Granstedt

samhällsanalytiker och tidigare riksdagsledamot

[+] För dig som är pluskund: Värsta scenariot efter uppsagda avtal är att Vidarkliniken går i konkurs

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel