Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Län försvinner när storregioner föreslås

Flera län och landsting kan snart vara historia. Sverige ska få sex nya storregioner — men många är skeptiska.– Vi tycker inte att det finns ett motiv, säger Hallands regiondirektör Catarina Dahlöf.

Regeringen vill dela in Sverige i väsentligt färre län, regioner och landsting än dagens 21. En utredning tillsattes förra sommaren och på eftermiddagen presenterades ett första förslag om ny indelning för regionalpolitiker i Stockholm.

– Vi ska sträva efter att få så jämnstarka regioner som möjligt, säger Indelningskommitténs ledamot Barbro Holmberg.

Utredningen sex nya storregioner är följande:

1) Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

2) Gävleborg, Dalarna, Uppsala län, Västmanland, Örebro och Södermanland.

3) Stockholm och Gotland.

4) Västra Götaland, Halland och Värmland.

5) Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg.

6) Blekinge och Skåne.

Nu ska samtalskretsarna ses och prata om förslaget.

– Det ska bli ett första sonderande samtal, och så får vi se utifrån det, säger Holmberg.

Den nya regionen med Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland skulle få totalt 880 000 invånare och bestå av 44 kommuner. Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro och Södermanland får en befolkningsmängd på 1,7 miljoner. Stockholm tillsammans med Gotland blir den största regionen.

– En utmaning här är att det är den största och minsta som ska slås samman, med allt vad det innebär, säger Holmberg.

Ett problem som lyfts fram är att den nuvarande regionala samhällsorganisationen är alldeles för splittrad, där hälften av landets befolkning bor i de tre största länen medan resten samsas i övriga 18 län. Förhoppningen är att en ny indelning exempelvis ska ge stabila ekonomiska förhållanden i de nybildade landstingen.

I Halland — vars framtid bedöms hänga i luften — är motståndet mot en större organisation stort bland politiker och tjänstemän både på regional och på kommunal nivå, säger Catarina Dahlöf. Själv ser hon inga fördelar med en sådan reform.

– Nej, vi kan inte se det i dag.

Kollektivtrafik och fördelning av specialiserad vård blir inte bättre i en större region, säger Catarina Dahlöf.

– Det finns inte någon organisation som genom att vara stor kan lösa de problemen. Man behöver jobba tillsammans med andra. Vi har systematiskt jobbat på det sättet, både i Halland med våra kommuner men också med våra grannar, både inåt och uppåt och neråt.

Catarina Dahlöfs kollega i Dalarna, Tiina Ohlsson, uttrycker sig mer försiktigt om Region Dalarnas framtid.

– Blir det så att regering och riksdag bestämmer sig för att vi ska indelas i en större region så är det ju viktigt att vi geografiskt hamnar i en sådan region som gör att vi har en bra bas att stå på.

Men visst finns det farhågor.

– Hur säkerställs vårt inflytande i Dalarna i en stor region? Den frågan är ju högst angelägen att jobba med. Vi har olika förutsättningar i det här landet beroende på var vi befinner oss, säger Tiina Ohlsson.

I Sveriges nordligaste och överlägset största län, Norrbotten, väntar man sig inga större förändringar, enligt landshövdingen Sven-Erik Österberg.

– Vad som ska hända här uppe är ganska förutsägbart. Vi ligger ganska lågt och tar det här förslaget just som ett diskussionsunderlag. Klart att det finns folk som är oroliga för vad som ska hända men blir det förändringar så får vi hantera dem när de kommer, säger han.

Ett skarpt förslag är tänkt att komma den 30 juni.

Stora skillnader mellan länen

Länsstyrelserna lyder direkt under regeringen och har en landshövding som chef. Den övergripande uppgiften är att se till att de mål som riksdag och regering slagit fast uppnås. Länsstyrelserna ansvarar även för exempelvis civilt försvar, räddningstjänst, livsmedelskontroll, djurskydd och miljöskydd.

Landstingen och regionerna är sekundärkommuner vars främsta uppgifter ligger inom hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

I befolkningsantal råder stora skillnader mellan länen, där exempelvis drygt två miljoner tillhör Stockholms län och 127 000 tillhör Jämtlands.

Sverige är indelat i 21 landsting/regioner och 21 län.Källa: ne.se och scb.se