Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kraven på lastbilstillverkarna måste vara rimliga

Lastbilar är en viktig del av svensk basindustri. Utvecklingen och tillverkningen är betydelsefull för Sveriges konkurrenskraft och svenska jobb, inte minst här i Södertälje där närmare 15 000 personer numera arbetar på Scania – kommunens största privata arbetsgivare. I ett vidsträckt och glest befolkat land som Sverige är lastbilstransporter dessutom avgörande för hela vår basindustrins konkurrenskraft. Lastbilarna är blodomloppet för handel inom landet, men också för delar av vår export.

Miljöaspekten är också viktig. När EU tar fram ett nytt regelverk för övervakning och rapportering av koldioxidutsläpp från tunga fordon är det därför viktigt att kraven som ställs är rimliga och inte hämmar konkurrenskraften i onödan. Det skulle hota jobben inte bara i Södertälje utan i hela Sverige.

Utsläppen från vägtrafiken står för ungefär 30 procent av Sveriges totala utsläpp. Av dessa står tunga lastbilar för drygt 20 procent. Trots att utvecklingen går åt rätt håll – i Sverige minskade utsläppen från tunga lastbilar med över elva procent förra året och förklarar därmed mer än hela utsläppsminskningen totalt sett i landet – återstår mycket att göra. Lastbilarna behöver dra sitt strå till stacken för att minska de totala utsläppen och nå EU:s mål om 40 procent lägre utsläpp 2030.

De nya regler som förhandlas i Europaparlamentet, där jag är ansvarig i den största partigruppen EPP, är en del av ett större arbete för att fastställa utsläppsgränser för tunga fordon på samma sätt som liknande regler håller på att tas fram för personbilar och lätta lastbilar.

Det handlar om att skapa ett transparent regelverk som gör det möjligt för både myndigheter och konsumenter att få insyn i miljöprestandan hos fordonen, inkluderat bränsleförbrukningen. Bränsleförbrukningen är en av de viktigaste aspekterna när valet av lastbil ska göras.

Men strävan efter transparens får inte leda till att vi tvingar lastbilstillverkarna att lämna ut känslig teknisk information som andra tillverkare kan dra nytta av. Då blir konkurrenskraften hos våra svenska och europeiska lastbilstillverkare lidande helt i onödan.

Strävan efter transparens får inte leda till att vi tvingar lastbilstillverkarna att lämna ut känslig teknisk information som andra tillverkare kan dra nytta av.

Just detta riskerar dock att bli verklighet om de gröna och socialdemokratiska grupperna, som Miljöpartiet respektive Socialdemokraterna tillhör, får sin vilja igenom. De vill nämligen tvinga lastbilstillverkarna att offentliggöra mycket känsliga företagsuppgifter.

Det hade kanske varit försvarbart om uppgifterna som de vill ska bli offentliga är avgörande för att kunna övervaka och rapportera koldioxidutsläppen. Men så är det inte. Det handlar bland annat om sådant som rör karossens utformning och aerodynamik.

Att uppgifterna blir offentliga gör inte heller att konsumenterna kan göra ett mer välgrundat val. Det är ingen som tjänar på detta. Förutom konkurrerande lastbilstillverkare utanför Europa som får tillgång till teknik och know-how utan att betala ett öre för det.

Teknikutvecklingen som möjliggör minskade utsläpp går snabbt framåt. Men det är dyrt och det krävs omfattande resurser för att kunna investera i forskning och utveckling och driva på omställningen till ett grönare samhälle.

En förutsättning för att det ska göras är att vi har en konkurrenskraftig industri som ligger i framkant och som har råd att investera för att utveckla ny teknik.

Då har vi inte råd med politiker som ägnar sig åt skadlig symbolpolitik som inte handlar om något annat än att klämma år lastbilsindustrin.

Det förhindrar bara utvecklingen av ny miljövänlig teknik som minskar utsläppen och skulle komma till ett högt pris i form för jobben här i Södertälje.

Christofer Fjellner (M)

Europaparlamentariker

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel