Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Krav på lekplats för salamandrar vid skolbygget

Lekplatser för skolbarn – och för vattensalamandrar. Det finns med i exploateringsavtalet för bostäder och den nya skolan i Viksberg.

Annons

Det ska byggas en ny skola i Viksberg, det är känt sedan länge. Men den försenades ett år för att man funnit tomten i Hoxeltorp vara en speciellt viktig plats för traktens vattensalamandrar.

Nu är ett exploateringsavtal påskrivet mellan markägaren Junior Shahho AB, skolbyggaren Telge Fastigheter, och kommunen som står för vägar. Ett avtal som nu tekniska nämnden och kommunstyrelsen ska tillstyrka innan fullmäktige godkänner.

Ett pikant inslag är hur vattensalamandrarna ska behandlas.

– Regler är till för att följas. Varje dag lär man sig något nytt, säger markägaren Thomas Shahho om att det måste projekteras för ett par dammar på skolområdet, och en i det planerade bostadsområdet bredvid.

– Det är kommunen som skött alla kontakter med Länsstyselsen, och det är kommunen som ska hantera dammarna. Men visst, kommer vi att se till att det planeras in en damm i det bostadsområde vi ska bygga upp.

Ett naturvårdsavtal som löper på 50 år finns inskrivet i exploateringsavtalet för att i stället för att försämra utan i stället förbättra för vattensalamandern.

På skoltomten, som Telge fastigheter ska köpa, ska en damm och en övervintringsmiljö för salamandern anläggas. Dessutom en lekmiljö längre norrut i det planerade bostadsområdet, längs den bäck som går igenom området.

För att själva bygget av skolan och nya hus på tomterna bredvid måste det först byggas en väg. Och den nya vägen ska bekostas av lika delar markägaren (Shahho) och skoltomts-ägaren Telge fastigheter. Vägen, som ska ersätta den nuvarande som går österut från Viksbergsvägen mot Ängsbacken (mitt för Käggebodavägen) ska vara klar 2017. Den nya efterlängtade skolan ska öppnas 2018.

Tre detaljplaner är nu på gång att färdigställas. En för skolan, en för bostäder norr om skolan, och en för de nya vägarna (inklusive den nya rondellen).

–Jag vill inte säga något om hur många bostäder vi planerar att bygga. Ni får vänta, säger Thomas Shahho som alltså ägt marken där skola och bostäder nu ska byggas sedan 2011.

I exploateringsavtalet står siffran 180–360 bostäder).

I avtalet står det också inskrivet hur rondellen, chikanen och busshållplatsen på Viksbergsvägen ska finansieras. 15 procent ska Junior Shahho stå för, lika mycket Telge fastigheter, och resten cirka 20 miljoner (under tre år) tas från tekniska nämndens väginvesteringsbudget.

Viksbergsvägen ska breddas, men också få en rondell där Käggebodavägen, och den nya skolvägen, korsar Viksbergsvägen.

Pontus tror inte att dammarna hjälper salamandrarna

Trots ett 50-årigt naturvårdsavtal i exploateringsplanen är salamandervännen Pontus Hjelm skeptisk.

– En god tanke, men jag tror inte att det skulle funka.

En damm, en övervintringsmiljö för salamandrar samt en parningsplats lite längre norrut.

Ja, det kanske skulle ha fungerat om det inte vore för det andra: skolan och bostadsområdet. Det menar 18-årige salamanderkännaren Pontus Hjelm från Pershagen, som studerar på naturbruksgymnasiet i Liljeholmen och jobbar extra på Skansenakvariet.

– I bostadsområdet kommer det troligtvis att finnas katter som tar salamandrarna och i skolan finns barn som skrämmer salamandrarna. Det senare kan få dem att fly och dödas av olika faror som trafik och katter, säger Pontus Hjelm, som därmed sågar idéerna bakom exploateringsplanen – i alla fall ur salamandrarnas synvinkel.

– Det är svårt att veta hur de tänkt, men det tycks som att parningsplatsen ska byggas en bit bort, men då är det viktigt att den inte ligger för långt bort, då kanske salamandrarna inte hittar dit.

Så du tycker att det inte borde byggas någon skola eller bostäder alls här?

– Jag tycker helst inte det, skolor behövs ju, ungarna är vår framtid men det är salamandrarna också. De var här före oss och det vore trist om vi i framtiden inte får se dem annat än på fotografier.

Salamander – fridlyst groddjur

Större vattensalamandern blir 10–16 cm lång. Den varierar i färg, men ovansidan är vanligen mörkare. Undersidan är orange-gul med svarta fläckar. Honorna har ett gult band längs svansens undersida. Huden är vårtig.

Den större vattensalamandern är, som alla ödlor, grodor och ormar i Sverige fridlyst, och varken ägg, yngel eller fullbildade djur får fångas, dödas, skadas eller flyttas.