Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kommunanställd polisanmäls för muta

Företagaren fick bygglov och dispens från strandskyddet. Nu granskas besluten – och handläggaren är polisanmäld för mutbrott. Orsak: Han jagar på företagarens mark.

Reine och Stig Andersson brukar promenera längs Långsjön nära Mölnbo. På ett ställe mellan Nådhammars gård i norr och en badplats i söder går promenadvägen mitt emellan två röda träbyggnader. Denna plats är centrum för en historia där en kommuntjänsteman är polisanmäld, två av kommunens enheter är totalt oense och länsstyrelsen inleder en granskning. Den låsta järngrinden över vägen är lätt att gå förbi, men ändå en signal: Håll er borta!

– Vägen är inte i toppskick, men fungerar till det den är till för. Vi vill fortsätta att gå här, säger Stig Andersson.

I december 2015 fick företagaren som äger fastigheten med de röda byggnaderna, en lada och en gammal tvättstuga, strandskyddsdispens och bygglov för ändrad användning och tillbyggnad av ladan. Han vill starta en fiskodling i tankar på land.

Stränderna i Sverige åtnjuter ett speciellt skydd – för att allmänheten ska ha tillgång till dem. Det finns några skäl att upphäva skyddet, som normalt är hundra meter inåt land. I det här fallet ansåg kommunens bygglovstjänstemän att platsen med tanke på byggnaderna är utformad så ”att strandzonen redan i dag saknar allemansrättslig tillgänglighet”.

Detta trots att vägen som går rakt mellan byggnaderna inte är företagarens. Vägen ägs av en samfällighet, där för övrigt såväl företagaren som paret Andersson är med. I beslutsunderlaget finns även en så kallad tomtplats utritad – trots att det normalt bara görs runt bostäder. Mot detta, och en del annat, har miljökontoret invändningar. Med en tomtplats kan markägaren hävda att platsen är privat – och allemansrätten i praktiken upphävas.

Invändningar har även Patrik Waldenström. Han är miljöpartist och ordförande för miljönämnden. Men här agerar han eftersom han bor i trakten och har blivit kontaktad av andra berörda. Förra veckan polisanmälde Patrik Waldenström såväl kommunens bygglovshandläggare som företagaren.

Patrik Waldenström säger att han vet att handläggaren har jakträtten på företagarens mark. Han misstänker helt enkelt att det handlar om tjänster och gentjänster.

– Det känns minst sagt märkligt att en tjänsteman jagar på den mark som han handlägger bygglov på.

Det var relationen mellan handläggaren och företagaren i kombination med de brister som Patrik Waldenström ser i hanteringen av ärendet som fick honom att polisanmäla. Att miljökontoret inte fick ge sin syn innan beslut är till exempel märkligt, tycker han.

– När jag ser att ärendet inte har skötts på rätt sätt slår mitt rättsmedvetande till. Sitter jag då på information som gör att jag misstänker mutor – då ska jag anmäla.

Hur uppgörelsen mellan handläggaren och företagaren ser ut vet han dock inte.

– Kanske har han betalt för sig, kanske har han haft jakten där även tidigare. I så fall kan det knappast röra sig om någon muta. Hur som helst borde han inte ha hanterat det här ärendet.

Beslutet om bygglov och dispens från strandskyddet fattades av politikerna i Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd. Den polisanmälda tjänstemannen var med på mötet i december 2015. Ordförande Björn Eriksson (S) förklarar att grunden för beslutet var att marken redan var tagen i anspråk.

Men är platsen inte tillgänglig? Det går en samfälld väg där.

– Just för tillfället är den tillgänglig. Så är det. Det där ska länsstyrelsen titta på nu.

Varför finns en tomtplatsavgränsning när det rör sig om ekonomibyggnader?

– Ja, det är något där som inte stämmer.

Reagerade ni på att miljökontoret inte hade fått frågan på remiss?

– Nej, vi gjorde inte det. Vi fick uppgift muntligt om att miljökontoret inte hade något att tillägga.

Men miljökontoret hade, skulle det visa sig, en hel del att tillägga.

Hur beroende är ni av tjänstemännen, Björn Eriksson?

– Vi är väldigt beroende. Vi måste lita på att det tjänstemännen levererar är korrekt. Även om vi i grunden är ansvariga för våra beslut så litar vi på tjänstemännen.

Tycker du att ärendet är bra handlagt?

– Så här i efterhand verkar vissa uppgifter inte stämma.

Fattade ni rätt beslut?

– Ja, enligt de uppgifter vi hade anser jag det. Nämnden var enig.

Men länsstyrelsen misstänker att nämndens beslut är fel och ska göra en prövning. Kommunekolog Carolina Hillerdal Ljungqvist har formulerat miljökontorets syn på saken. Hon håller inte alls med bygglovsavdelningen, till exempel när det gäller platsens tillgänglighet.

– Den är tillgänglig – det går en gångväg där. När jag var på plats gick människor på vägen – folk verkar vara vana att använda den.

”Det finns ett jaktavtal”

Företagaren bekräftar att han och kommunens handläggare har ett jakträttsavtal.

– Jag har ingenting att dölja, säger företagaren.

Företagaren medger utan vidare att den tjänsteman på Södertälje kommun som har haft hand om hans ansökningar om bygglov och strandskyddsdispens jagar på hans mark.

– Det stämmer bra, säger han.

Han förklarar att de båda har skrivit ett jakträttsavtal, men att handläggaren bara har jagat där en gång.

– Gruppen sköt sju vildsvin första gången. Nästa gång hade han inte tid att vara med, säger företagaren.

– Det finns mycket vildsvin där. De förstör. Jag själv är ingen jägare.

Har ni fortfarande ett jakträttsavtal?

– Ja, det gäller till juni, tror jag. Jag har inte pärmen framför mig nu.

Han kan inte se att något fel har begåtts och säger att han har fått betalt för jakträtten.

Polisanmälan känner han till, men han är inte rädd för någon rättslig påföljd.

– Nej, det tror jag inte att det blir.

– Jag har inget att dölja. Jag är ute efter att starta en fiskodling och utveckla området.

Fiskodlingen vid Långsjön i Mölnbotrakten ska han ha i en lada. Den renoverade tvättstugan intill är, enligt företagaren, hans kontor.

LT har inte lyckats nå handläggaren själv för en kommentar.

Ytterligare ett fall av fusk på bygglovsenheten i Södertälje har polisanmälts. Som LT tidigare berättat utreds det just nu på Riksenheten mot korruption.

Turerna under 2015 och 2016

I februari 2015 ansökte företagaren om bygglov och strandskyddsdispens för ändrad användning av och en tillbyggnad på sin fastighet vid Långsjön nära Mölnbo. Han vill starta fiskodling i tankar på land.

Den 1 december 2015 sade Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd ja till ansökningarna.

Den 15 december 2015 överklagade Stig Andersson båda besluten till länsstyrelsen. Handläggningen där pågår.

Den 11 mars 2016 gav miljökontoret på Södertälje kommun sin syn på saken i ett yttrande till länsstyrelsen. Kommunekolog Carolina Hillerdal Ljungqvist skriver att hon inte håller med om att platsen saknar allemansrättslig tillgänglighet – det går en samfälld mindre väg genom området. Hon påpekar också att tomtplats normalt inte pekas ut runt ekonomibyggnader. En beslutad tomtplats skulle innebära att allemansrätten utsläcks i området, skriver hon. Kommunekologen noterar också att en landbaserad fiskodling inte behöver ligga vid vattnet och efterlyser en prövning av alternativa placeringar.

Den 15 mars 2016 beslutade länsstyrelsen att pröva om kommundelsnämndens strandskyddsbeslut är riktigt. Länsstyrelsen bedömer att ”det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för dispens samt att en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet”.