Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Klarar äldreomsorgen den stora utmaningen?

Nyligen antog äldreomsorgsnämnden sin verksamhetsplan för 2019. Den innehåller ett antal angelägna förbättringsområden, som ökad kompetensförsörjning, utveckling av det förebyggande arbetet, utveckling av stödet till anhöriga, ökat medinflytande för de äldre tillsammans med många andra satsningar för att i högre grad leva upp till kommunfullmäktiges beslut att prioritera äldreomsorgen.

Samtidigt har en styrgrupp tillskapats med syfte att förbättra arbetsvillkoren för de anställda – något som definitivt tar sin tid.

Anmäl text- och faktafel

Allt detta är naturligtvis bra och kommer på sikt att höja verksamhetens kvalitet, vilket är nödvändigt med tanke på de låga värdena i Socialstyrelsens senaste mätning.

Min åsikt är dock att verksamhetsplanen inte kommer att kunna förverkligas fullt ut inom fastställda budgetramar. Redan vid årsskiftet syntes en tydlig obalans i den interna budgeten på cirka nio miljoner kronor, då behovet av plats på äldreboende ökat kraftigt.

Ett nytt särskilt boende har skjutits framåt i tiden och beräknas stå klart först 2023. Frågan om mellanboende/trygghetsboende, en sorts förebyggande åtgärd, något som inte minst pensionärsorganisationerna drivit via kommunala pensionärsrådet, ligger fortfarande på is.

Hemtjänstverksamheten uppvisade ett negativt resultat på 61,9 miljoner kronor förra året, något som delvis kunde finansieras genom medel från ett konto för oförutsedda utgifter, en budgetpost som inte finns i dag.

Förändringsarbetet kan knappast få genomslagskraft på ett år – det måste få ta tid och växa fram under ett starkt ledarskap

Det finns alltså goda idéer och en god vilja att förbättra verksamheten något som på sikt också kan leda till en bättre ekonomi. Men förändringsarbetet kan knappast få genomslagskraft på ett år – det måste få ta tid och växa fram under ett starkt ledarskap.

Jag frågar mig: Kommer förvaltningen att på ett tidigt stadium kunna ta fram en fungerande åtgärdsplan utan att man tvingas effektivisera så hårt att tumskruvarna i verksamheten dras åt och utan att ytterligare medel tillförs?

Kommer våra äldre att vid årets slut ha upplevt att äldreomsorgen är en verksamhet som prioriteras av kommunfullmäktige?

När budgeten antogs i kommunfullmäktige i december yrkade Vänsterpartiet på en budgetförstärkning med drygt 20 miljoner kronor till äldreomsorgsnämnden, något som avslogs.

Beslutsfattarna kommer att inse att de pengarna hade behövts.

Birgitta Johansson

Vänsterpartiet, ersättare i äldreomsorgsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel