Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Karta: Nykvarn växer så det knakar

Nykvarn kan vara på väg att alldeles växa ur kostymen.Fram till 2021 finns planer på 1 322 nya bostäder. Om alla förverkligas blir folkökningen dubbelt så stor som målet.

Annons

– Det blir en väldig tillväxt – som aktualiserar frågan om att bygga etapp två av Furuborgskolan och att bygga ytterligare en förskola, säger samhällsbyggnadschef Bengt Andersson.

I teorin skulle 667 nya bostäder, varav 300 i centrum, kunna börja byggas i Nykvarn i dag. Så många finns det färdiga detaljplaner för. Dessa bostäder räcker mer än väl för att kommunen ska nå målet om en folkökning på 1,8 procent per år.

Dessutom finns ännu inte helt färdiga planer på ytterligare 655 bostäder som fastighetsägare och exploatörer vill bygga under de närmaste sex åren, fram till 2021.

Totalt ger det 1 322 bostäder. Med 2,6 personer per bostad, snittet för Nykvarn, ger det en folkökning på mer än 3 400 personer – i en kommun som bara har drygt 10 000 invånare i dag.

Byggs alla bostäder blir folkökningen i snitt fem procent per år, visar den beräkningen som samhällsplanerare Oscar Olsson har gjort i det så kallade bostadsförsörjningsprogram som just nu tas fram. Syftet med det är att få en bild av hur många nya bostäder som är på gång – och att förstå vilka krav som därmed ställs på kommunen.

– Om vi växer så här mycket behöver vård och omsorg och utbildningssektorn förbereda sig, liksom de som arbetar med kultur och fritid, säger Bengt Andersson.

Men mest av allt behöver politikerna fundera på vilken utveckling de vill ha – och om de måste försöka bromsa bostadsbyggandet.

– Man kan tänka sig att politiken funderar ett varv extra innan man säger ja till nya planförfrågningar, säger Bengt Andersson.

– Däremot är det, som jag ser det, jättesvårt att stoppa de processer som kommunen har sagt ja till att påbörja.

Tanken nu är att skicka ut sammanställningen på samråd, bland annat till de politiska partierna.

Sedan Nykvarn blev egen kommun har bostadsbyggandet varierat kraftigt, från bottenåret 2001 med bara en färdigbyggd bostad i hela kommunen till rekordåret 2014 då 138 småhus och lägenheter blev klara. Det rekordet lär snart slås, men inte i år.

– 2016 blir lite av ett andhämtningsår innan byggandet går upp rejält, säger Bengt Andersson.

I år beräknas 85 nya bostäder bli klara, ungefär lika många inom som utanför tätorten. Nästa år stiger siffran till 128 för att 2018–2019 skjuta i höjden. De två åren bedöms närmare 700 nya bostäder bli klara, bland annat 200 i centrum, 75 i stråket från Sandtorp mot Yngern och Hökmossbadet, 60 på gamla idrottsplatsen och 50 på Strängbetongs gamla fabriksområde.

På området Älgbostad vid Hökmossbadet vill kommunala Nykvarnsbostäder (Nybo) bygga 50-talet bostäder – mycket omdiskuterade planer där sista ordet säkert inte är sagt.

Planerna för den gamla idrottsplatsen mitt i byn tar också form som bäst.

– Vi pratar med en stor bostadsaktör. Det är mycket känslor och åsikter även där så vi räknar med att få kommentarer, säger Bengt Andersson.

Vilket bolag det handlar om är än så länge hemligt.

Bengt Andersson påpekar att hela sammanställningen är att betrakta som en prognos. Alla bostäder blir kanske inte verklighet.

– Vi vet till exempel inget om konjunkturen. Det är upp till fastighetsägarna och exploatörerna om de vill bygga eller inte.

Bostäder i Nykvarn

Det finns planer på totalt 1 322 nya bostäder i Nykvarn fram till 2021. För 667 av dem finns färdiga detaljplaner. LT kan i dag presentera en översikt av alla planerade bostäder och vilka år exploatörerna bedömer att de kan stå klara. Uppgifterna är hämtade ur kommunens förslag till bostadsförsörjningsprogram.

Förutom de bostäderna är ytterligare 30 avstyckningar eller ombyggnationer planerade i tätorten och 80 stycken i övriga landsbygden.

Färdigbyggda bostäder i nya hus i Nykvarn 1999–2014

1999 21

2000 26

2001 1

2002 71

2003 61

2004 71

2005 16

2006 69

2007 73

2008 60

2009 51

2010 30

2011 46

2012 30

2013 18

2014 138

2015 ingen uppgift

TOTALT 782

Av de 782 bostäderna är 515 småhus och 267 lägenheter.

Nykvarns folkmängd: 10 025 personer – i snitt bor 2,6 personer i varje bostad.

Detaljplan

En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett begränsat område. Bara kommunen kan besluta att ta fram en detaljplan. Det är också kommunen som antar den. Finns en färdig detaljplan kan markägaren börja bygga efter att ha sökt och beviljats bygglov.

Den markägare eller exploatör som vill bygga nya bostäder på en plats där en ny detaljplan krävs begär planbesked av kommunen. Tanken med ett planbesked är att sökanden ska få ett tydligt svar på om planerad bebyggelse stämmer överens med gällande översiktsplan och behov.

Av planbeskedet ska framgå om kommunen tänker påbörja ett planarbete och när ett beslut kan fattas. Om beskedet är att kommunen inte tänker inleda ett planarbete ska skälen redovisas.

Det kommunala planmonopolet betyder att kommunen bestämmer hur mark ska användas och bebyggas.