Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kapplöpning mot klockan björntjänst för miljön

Kommunens mål om en fossilfri bilpark 2020 skulle innebära en snabb omställning. Rentav för snabb.

Miljövänligare bilar, färre gamla maskiner och utbildning för kommunanställda. När årets första kommunstyrelsesammanträde äger rum i veckan står Södertäljes miljömål på agendan. Genom nya riktlinjer för kommunkoncernens verksamhet från 1 april ska Södertälje påbörja arbetet med att lyckas göra sin egen fordonsflotta helt fri från fossilbränsle på allvar under våren.

Utefter det fastslagna målet från 2004 ska det vara uppnått om fyra år. När visionen om den fossilfria kommunen 2020 ursprungligen formulerades för tolv år sedan var tidsperspektivet visserligen längre men redan då var målet svårt att se som vidare ”långsiktigt”, som det genom åren har kommit att kallas från kommunens sida.

En viktig aspekt på miljöområdet är att det måste bedrivas på ett sätt som berörda verksamheter hänger med i och har kapacitet till. Vid alltför pressade och tidsmässigt hårt satta mål är risken överhängande att de faller i stället för att uppnås. En sådan utveckling vore förödande för människors förtroende för att miljöpolicies som tas fram har effekt och är tänkta att faktiskt uppnås.

Om inte det miljöarbete kommunen bedriver känns trovärdigt blir det desto svårare att ingjuta miljömedvetenhet hos medborgarna.

Så kallade klimatskeptiker argumenterar gärna och ofta just i stil med att målsättningar för minskad klimatpåverkan som tas fram inte över huvud taget är realistiska och därmed skulle ha tandlös verkan. Att sätta mål som inte ser ut att hålla blir, om än oavsiktligt, dock lätt ett sätt att spela sådan kritik i händerna.

I gårdagens LT menade Telgekoncernens vd Stefan Hollmark att det kan röra sig om ”resursslöseri” att i tänkt takt nu byta ut befintliga bilar. Framför allt visar alltså den nuvarande situationen hur dålig framförhållningen med arbetet har varit inom kommunen.

Med tanke på att konkreta mål tydligt har funnits i antagna dokument under flera års tid är det särskilt illa att en så dramatisk omställning sker först nu när deadline börjar närma sig. Målupppfyllelsearbetet borde ha kontrollerats och utvärderats mer kontinuerligt genom åren. Om implementeringen hade låtits ske steg för steg med tydlig förankring och information hade resultatet troligen blivit bättre. Att förbereda processer i god tid förpliktigar till att sedan också ständigt följa upp.

Södertälje kommun har mycket att vara stolt över när det gäller miljöpolitiska ambitioner och förslag. Det är av godo och bör vara fallet även i framtiden. Vår framtida miljö är dock för viktig för att med symbolisk iver låta viktiga projekt på området skjutas i sank.