Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Järnapolitiker kör över egna beslut

Järna kommundelsnämnd har under en femårsperiod fattat cirka 20 olika delbeslut rörande Moraån, tillflöden, dämmen, dammar, en Järna landskapspark inklusive Engelska parken och den så kallade Dämmegruppen. Men så helt plötsligt händer något oväntat.

I december 2015 beslutade en enig politikerkår att samtliga beslut skulle ”anses besvarade” och att ”Moraån norr om naturreservatet ska lämnas utan åtgärd”. För säkerhets skull beslutade nämnden också att avveckla det särskilda nämndutskott och därmed även den så kallade Dämmegruppen med representanter från föreningar och näringsliv vilka tillsammans haft till uppgift att inte bara värna våra kvarndammar, utan som också skulle komma med goda idéer och förslag rörande ett förverkligande av visionen om Järna landskapspark och Engelska parken.

Tror verkligen Järnapolitikerna att bara för att de själva och kommunens tjänstemän lämnar Moraån norr om naturreservatet utan åtgärd, så kommer också dammrivarna att slå sig till ro? Nej, så är det naturligtvis inte. Medan politikerna i Järna beslutat sig för att vara reaktiva och initiativlösa, det vill säga reagera enbart om något händer, om ens det, lämnar man nu fältet fritt för Sportfiskeförbundets Tobias Fränstam att ostört jobba vidare för en rivning av dämmet vid Nykvarn (Järnadammen). Det är ju också väl känt att även fiskerikonsulent Henrik Andersson vid länsstyrelsen och miljönämndens ordförande i kommunen, Patrik Waldenström (MP) vill riva dämmet. Båda dessa herrar är en viktig tillgång för Sportfiskarna.

Denna treklöver kommer naturligtvis (i motsats till en majoritet i kommundelsnämnden), att reagera proaktivt på det beslut som Hanna Klingborg (MP) och kommunens tjänstemän baxat igenom Järna kommundelsnämnd, det vill säga ur deras synvinkel göra allt vad man kan för att lägga en grund som innebär att dämmet vid Järnadammen kan rivas ut. När nu kommundelsnämnden inte vill göra ett försök att motväga detta, kommer nämndens initiativlöshet med all sannolikhet att leda fram till samma sak. Är det kanske det som är strategin?

Även om man nu – om än svårligen – skulle ha viss fördragsamhet med nämndens tanke att lämna dämmet vid Järnadammen så som det nu är, och invänta initiativ från länsstyrelsen och/eller Mark- och miljööverdomstolen, exempelvis att dämmet måste rivas ut, så finns det flera saker som är svårt att förstå.

Det första är varför nämnden klumpat ihop samtliga beslut och lämnar dessa utan åtgärd. Är man okunnig om vilka beslut som tagits eller tycker man bara att det är skönt att slippa hela problemkomplexet? Eller tycker nämnden, så som antyds, att man har så mycket jobb med Järna centrum att man inte mäktar med frågan om Moraån och Järna landskapspark/Engelska parken?

Jag trodde ju annars att ansvaret för centrumfrågan, i detta läge, låg på Anders Bengs och hans medarbetare på tekniska förvaltningen i Järna. Det andra är varför nämnden beslutat att lägga ned sitt eget särskilda utskott och Dämmegruppen. Ett märkligt beslut, då det finns så många obesvarade frågeställningar att jobba med ur ett lokalt perspektiv.

Inte minst borde konstellationen ha getts möjlighet att samla sig för en fortsatt diskussion om Järna landskapspark och Engelska parken, men även om en möjlig samförståndslösning om de fyra olika förslag på fiskvägar förbi Järnadammen som presenteras i arbetsmaterialet ”Moraån och dess dammar”.

Men inte ens detta politiska löfte till Järnaborna kunde man hålla fast vid.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel