Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jämställdhet är målet – feminismen är medlet

Annons

De senaste åren har jämställdhet och feminism varit en fråga som dykt upp på dagordningen inför valen och allt fler partier säger sig vara feministiska.

Mycket positivt har hänt de senaste åren – inte minst det viktiga beslutet att det numera krävs kvinnans tydliga samtycke till sexuella aktiviteter.

Vänsterpartiet var först ut med att definiera sig som feministiskt och tog upp kampen för att bryta mäns överordning och för total jämställdhet.

Mycket positivt har hänt de senaste åren – inte minst det viktiga beslutet att det numera krävs kvinnans tydliga samtycke till sexuella aktiviteter.

Men flera frågor återkommer år efter år och orättvisor mellan könen kvarstår. Här är några krav som rör kvinnors arbetsmarknad och livssituation där Vänsterpartiet verkar för konkreta resultat och inte bara vackra ord. Allt kan inte bestämmas av den enskilda kommunen, men vi kan synliggöra problemen och väcka opinion.

Vänsterpartiet verkar för ...

• Rätt till heltid – möjlighet till deltid.

• Försök med arbetstidsförkortning inom till exempel vårdyrkena där arbetsmiljön är slitsam och stressig.

• Högre löner på de kvinnodominerade arbetsplatserna.

• Ändrat pensionssystem som hindrar kvinnor att leva i fattigdom när de blir äldre.

• Delad föräldraledighet.

• Barnomsorg även på så kallade obekväma arbetstider.

För knappt ett år sedan kom Metoo-uppropet, något som skulle växa till en lavin och fick internationell spridning.

Tusentals kvinnor från olika arbetsfält trädde fram och vittnade om i princip en och samma sak: Män utnyttjar kvinnornas beroendeställning och begår sexuella övergrepp mot dem, försöker mot hot skaffa sig tillträde till deras kroppar genom sitt maktövertag.

Detta utslag av den så kallade könsmaktordningen är egentligen inte nytt för oss feminister men att det skulle vara så omfattande var nästan ofattbart.

Faktum kvarstår: Innan vi på allvar tar till oss det budskap som Metoo-uppropet förmedlat och tar konsekvenserna av det kan vi inte få ett jämställt samhälle.

Naturligtvis är det inte bara på arbetsplatser som män utnyttjar sin styrka och sin makt. Våld mot flickor och kvinnor förekommer i stor utsträckning i hemmen och det omfattar alla åldrar.

Faktum kvarstår: Innan vi på allvar tar till oss det budskap som Metoo-uppropet förmedlat och tar konsekvenserna av det kan vi inte få ett jämställt samhälle.

I förhandlingarna med regeringen om vårbudgeten drev Vänsterpartiet igenom en satsning på 120 miljoner i ett samlat Metoo-paket att fördelas mellan olika myndigheter. Till exempel får Skolverket 50 miljoner kronor för kompetensutveckling och utbildningsinsatser.

Vad kan vi då göra lokalt i vår egen kommun?

En hel del. Vänsterpartiet i Södertälje vill ...

• Ge skolor, fritidsgårdar, ungdomsföreningar med mera resurser att förstärka arbetet med att ge unga tjejer redskap att försvara rätten till sin egen kropp och ge killar insikt i vad samtycke innebär och att sex och samlevnad inte handlar om envägskommunikation.

• Öka kunskaperna om hedersproblematiken och stödja skolornas arbete med att upptäcka förekomsten av så kallat hedersvåld och hjälpa de flickor som utsätts.

• Uppmärksamma det arbete kvinnojouren, brottsofferjouren och ungdomsjouren utför i dag och ställa mer resurser till förfogande. Återinrätta ett skyddat boende i Södertälje för misshandlade kvinnor.

• Utbilda all personal inom vården om våld i nära relationer och lära dem känna igen symptomen och veta hur man hanterar problemet.

För Vänsterpartiet i Södertälje:

Birgitta Johansson, Linda Sjögren,

Kerstin Pettersson, Ale Friberg,

Erika Murga och Staffan Norberg

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons