Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Det är förarna som är farliga

Sveriges televisions nyhetsmedarbetare har i sitt svar till mig inte förstått att skyltad hastighet på våra landsvägar anger högsta tillåtna hastighet och inte någon rekommenderad eller ”så här fort kan du köra här”-hastighet.

Ansvaret för att i varje vägavsnitt, för varje fordon, i alla väglag och trafiksituationer hålla lämplig hastighet ligger på trafikanten och inte Trafikverket. Detta framgår med all tydlighet av kapitel 3, paragraf 14 i trafikförordningen: ”Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.”

SVT skriver vidare att ”Bilisten måste kunna avgöra om en kurva är problematisk eller inte och om man behöver gå ner ytterligare i fart.” Alldeles rätt, det är bilisten och inte Trafikverket som har ansvaret att avgöra om den kurva han har framför sig kräver en hastighetssänkning. Ordet ytterligare är här något förvillande, ytterligare än vad då?

Ska högsta tillåtna hastighet ta hänsyn till en förares felbedömningar inkluderande sikt, väglag och fordonets väghållningsförmåga måste den sättas mycket lågt. Detta, liksom att längs en väg ändra maxhastigheten med korta intervaller, skulle vara både absurt och ohållbart; kostnaderna för en sådan skyltning skulle bli enorma.

Nej, det är förarna som är farliga, inte kurvorna.

SVT:s intention att flytta över ansvaret från trafikanterna kan jag inte se som något annat än att försöka hitta en syndabock för andras misstag. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det direkt skrämmande att invagga trafikanterna i tron att så länge man inte kör fortare än vad som är skyltat är det inte trafikantens fel om det händer en olycka.

Erik Stenborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare