Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Inrätta ett kommunalt skönhetsråd

Annons

Södertälje är, liksom alla andra kommuner i Sverige, unikt vad avser yttre utformning och miljö. Dessa aspekter är av utomordentlig betydelse för kommunens identitet och kommuninvånarnas välbefinnande.

Anmäl text- och faktafel

Enligt vår mening har kommunens ledning emellertid inte lyckats särskilt väl med att leva upp till sitt ansvar i dessa avseenden. Detta har bland annat lett till i vissa fall mindre lyckad och i andra fall rentav totalt misslyckad byggnadsverksamhet.

Ett par exempel på detta har varit flerbostadshuset Grand central vid Stora torget samt Glasberga-projektet. Nu kan vi bara hålla tummarna för att pågående byggnationer i stadskärnan ska bli någorlunda estetiskt tilltalande. Viktig ur bevarandesynpunkt är härvidlag Gamla flickskolan på Orionkullen med anor från 1700-talet.

Ett sådant skönhetsråd ska aktualisera och bevaka de estetiska värdena i kommunens fysiska miljö

Sverigedemokraterna föreslår mot ovanstående bakgrund att kommunen inrättar ett skönhetsråd, vilket ska ha till uppgift att tillvarata de estetiska värdena i Södertälje i en på många sätt omvälvande tid.

Läs Tomas Karlsson: Allra skönast vore att skippa det rådet

Ett sådant skönhetsråd ska aktualisera och bevaka de estetiska värdena i kommunens fysiska miljö och vid behov komma med förslag till förbättringar. Vi menar vidare att ett kommunalt skönhetsråd ska vara rådgivande instans för nämnder när det gäller konstnärlig utsmyckning samt tillvaratagande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

En av rådets uppgifter bör vidare vara att föra en dialog med Södertäljeborna samt informera dessa i nämnda avseenden.

Ett kommunalt skönhetsråd kan bestå av välrenommerade och sakkunniga representanter för kunskapsområden såsom arkitektur, naturskydd, kulturhistoria, samhällsbyggnad etcetera.

Beata Milewczyk (SD)

gruppledare i fullmäktige

Tommy Hansson (SD)

ledamot i kultur- och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel