Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ingen ska vara fånge i sitt eget hem

Ansvaret för äldreomsorgen vilar på kommunerna, men här finns en formulering om ”att se om behoven kan tillfredsställas på annat sätt” och att omsorgen ska ge ”skälig levnadsnivå”.

Begreppet skälig levnadsnivå måste förklaras. Vem ska den behövande jämföras med? Svaret måste bli med andra personer i samhället i samma åldersgrupp.

Det kommunala självstyret ger även stora skillnader i utbudet och erbjudandet av omsorgstjänster.

I hela landet fick 2014 36 procent av dem över 80 år äldreomsorg jämfört med 62 procent 1980.

Var fjärde plats på äldreboende har försvunnit sedan år 2000. Hemhjälpen har förändrats genom att den husliga hjälpen har blivit mer nedtonad och mer detaljstyrd.

Samtidigt är tröskeln för att komma till ett äldreboende höjd vilket ger ökad vårdtyngd i boendet och skapar mindre handlingsutrymme i hemtjänsten.

I debatten förekommer inslag som att vi äldre blir friskare men även om medelåldern ökar och en 70-åring i dag är friskare än en person i motsvarande ålder för 30 år sedan gäller fortfarande att under de sista åren av livet kommer vi att behöva kvalificerad omsorg.

En större del av sjukvården kommer att bedrivas i hemmen genom den medicintekniska utvecklingen. Trots att sjukvård och hemtjänst fått mer ansvar med vård i hemmet får de anhöriga svara för en stor del av omsorgen.

Det betyder att de anhöriga ”tillfredsställer behoven på annat sätt”. Hemmaboende 75+ med vårdbehov som får hjälp av anhöriga/vänner i hemmet uppgick till 65 procent år 2010. Detta är en ökning med 25 procentenheter på 20 år.

Några enkla grundprinciper för att skapa en god omsorg är:

• Ingen ska vara fånge i sitt hem – kräver andra boendeformer med tillgänglighet och social samvaro

• Vem vårdar den sjuke? Demens och somatiskt sjuka med anhörigvård ställer krav på avlastning, dagverksamhet

• Palliativ vård – Ingen ska behöva dö i ensamhet

Vi har i Södertälje en ung befolkning med endast 16 procent som har fyllt 65 år, jämfört med rikets 23 procent. Den äldsta gruppen 80+ utgör endast 3,8 procent jämfört med 6,0 procent i riket.

Oroväckande är att endast 2,8 procent av 65+ finns inom särskilda boendeformer jämfört med 4,2 procent i riket.

Under en kortare tidsperiod ökar andelen över 80 år med cirka 40 procent.

Det sägs att det inte finns någon kö i Södertälje, men äldreomsorgen tvingas köpa platser i andra kommuner samtidigt som de personer som kommer in på dessa boenden är mycket svaga och i många fall avlider kort efter ankomsten.

Björkmossen är ett planerat vård- och omsorgsboende som successivt har förskjutits i tiden och förhoppningsvis blir inflyttningsklart 2018.

En försening med två år.

Samtidigt med denna planering måste de ansvariga förvaltningarna börja planera för nästa boende för att undvika ytterligare förseningar.

Det är inte acceptabelt att liknande problem som vid projekteringen av Björkmossen uppträder på nytt.

Vi behöver ett boende centralt placerat, i enlighet med pensionärsorganisationernas önskemål.

Parallellt med denna planering måste kom-munen skapa alternativ till de tidigare servicehusen – ett mellanboende.

Två frågor som fordrar svar: Kommer Södertälje att höja maxtaxan inom äldreomsorgen? Vad hamnar den aktuella timtaxan på? Självkostnaden är enligt statistiken 462 kronor jämfört med den kostnad som belastar vårdtagarna på 334 kronor.

ordförande SPF Seniorerna Holmfast

Bengt Johansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel