Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

I språket ligger makten

”Pennan är mäktigare än svärdet” och ”språk är makt” är båda vanliga uttryck, men vad menar vi egentligen med dessa uttryck.

I vår omvärld utgör språket en maktfaktor och genom att använda sig av språk kan man förhandla om makt. Makt är något som är flytande, dynamiskt och som finns och verkar överallt i vårt samhälle.

Makt är även något som utövas av alla. Med språk och språkliga fenomen kan vi visa makt och motstånd. Genom språk kan vi alltså utöva makt.

Med hjälp av språket kategoriserar vi vår värld, formar våra tankar och uttrycker oss själva och våra behov i samspel med andra. Kunskap, känslor, minnen och erfarenheter finns alla lagrade i språket, av denna anledning spelar språket en central roll i våra liv. Via språket kan vi avslöja vilka vi är, visa våra känslor, påverka andra, utveckla tankar och skapa kontakt med andra. Utan ett rikt språk kan vi inte vara oss själva.

Detta upplever säkert de flesta människor när de måste tala ett annat språk än sitt modersmål, eftersom språket då begränsar oss. Språket fungerar som en inre spegel, något som visar vem vi är. Vårt språk påverkar även våra upplevelser och tolkningar av omvärlden.

Ett av språkets främsta funktioner är att det fungerar som ett tankeredskap. Språket formar våra tankar och det går inte att skilja tanke och språk från varandra eftersom de hänger ihop. Med språk som tankeredskap kan vi utveckla våra tankar och samtidigt inhämta och lagra kunskap. Skriftspråket är en aspekt av språk och det fungerar som ett redskap för lärandet.

Därför är det viktigt att skolan kopplar skriftspråksinlärningen till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Av denna anledning är det av ytterst vikt att lärare värdesätter elevers alla språk och varieteter i undervisningen. En elev som talar flera språk och varieteter har all sin kunskap spridd i de olika språken. Därför ska man se elevernas språkbakgrund som en resurs.

Ett välutvecklat och nyanserat språk gör det lättare att vara delaktig i samhället, göra sin röst hörd och förverkliga sig själv. Ett starkt språk stimulerar även fantasin och ökar vår empati och förståelsen för hur andra människor tänker.

Med hjälp av regelbunden läsning kan man enkelt stärka och utveckla sitt språk. Av den anledningen har vi vuxna ett stort ansvar att tidigt väcka barns läslust och utveckla läskulturen bland våra barn.

pedagog och förläggare, Wasaskolan

Mikhael Mikalides

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel