Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Härvorna tas upp på regeringsnivå

Nu har regeringen fått nog. Efter assistanshärvorna i Södertälje tillsätts en utredning som ska stoppa fusket i välfärden.

Regeringen vill nu stoppa miljardfusket inom välfärden. Det välkomnar brottsutredarna av jättehärvorna i Södertälje.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) skrev nyligen på DN-debatt att regeringen ska ta itu med miljardfusket inom välfärden.

Bland annat hänvisade han till assistanshärvan i Södertälje, där 34 personer dömdes av hovrätten i juli för bedrägerier på närmare 30 miljoner kronor.

”Sveriges hittills dyraste rättegång”, skriver Morgan Johansson, som nu tillsatt en utredning för att stoppa fusket som beräknas uppgå till mångmiljardsummor årligen.

Det gäller allt från fusk med assistansersättning, sjukpenning, etableringslotsar och anställningsstöd – vilka blivit inkomstkällor för den grova organiserade brottsligheten.

Johan Thornberg, chef för Aktionsgrupp Stockholm, som leder den myndighetsgemensamma insatsen i Södertälje, välkomnar ministerns initiativ.

– Vi har jobbat med de stora utredningarna utifrån att komma åt parallellstrukturen i Södertälje, givetvis tycker vi att det är bra om man drar lärdom om bedrägerierna på regeringsnivå, säger han.

Att Södertäljehärvorna intresserat regeringen är klart. För några veckor sedan fick inrikesminister Ygeman en genomgång av polisen bakom insatsen i Södertälje.

Regeringens utredning har fått i uppdrag att kartlägga fusket och överväga att införa samordnade utbetalningar i stället för som i dag, att förmåner utbetalas av många olika myndigheter.

Morgan Johansson vill ha en förbättrad kontroll, något som även Brottsförebyggande rådet (Brå) uppmanar till i en nyligen utkommen rapport. Där slår Brå fast att kontrollerna ofta brister hos de flesta myndigheterna, särskilt pekas Arbetsförmedlingen ut där handläggare styrs av ”pinnjakt” med ”bristande förståelse för sin betydelse för helheten”.

Brottsutredaren Torbjörn Hermansson, som varit med och utrett assistanshärvan kring bolaget Elma och nu utreder det misstänkta fusket med anställningsstöd i den så kallade ”kyrkohärvan” i Hallunda, säger att en förbättrad kontroll hos myndigheterna är ett måste.

– Det går inte att utreda bort det här gång på gång, polisen har inte de här resurserna i slutänden, säger han.

Utredningen kring Elma assistans beräknas ha kostat närmare 200 miljoner kronor. Summan kan tyckas enorm, men enligt Hermansson rör det sig om ungefär den summa som fuskas bort i landet under en knapp månad av enbart assistansersättningar.

Liksom Johan Thornberg menar han att det har varit nödvändigt att göra de stora utredningarna för att uppmärksamma fusket, vilket på sikt bör gagna systemet

i dess helhet. Men de omfattande utredningarna kan inte vara systemets enda räddare, myndigheternas egna kontrollsystem måste bli bättre.

Vad anser du behövs göras för att stoppa fusket?

– Först och främst att det görs en ordentlig utredning på vilket stöd personerna behöver, gärna då på en plats Försäkringskassan har kontroll över. Men också ha kontroll på att assistenterna är på plats och arbetar.

Dessutom pekar han på absurda situationer han stötte på under utredningen av assistansfusket.

– Som att ett vinstdrivande företag också kan vara god man för en brukare. Först företräda den sjuke, sedan hålla koll på sig själv. Så kan man givetvis inte ha det.

Torbjörn Hermansson håller även med Brå om att kontrollerna på arbetsförmedlingen brister och att pinnjakten är för stor.

– En handläggare borde själv kunna räkna ut att det inte behövs 20 arbetslösa som jobbar i ett och samma kök, säger han.

Morgan Johansson kritiserar den förra regeringen som förändrade välfärdssystemet utan att införa tillräckliga kontrollinstrument. Enligt Brottsförebyggande rådet riskerar utbrett fusk urgröpa förtroendet för hela systemet.

Brå pekar bland annat på att ”besök på fältet”, exempelvis av Försäkringskassan för att se att assistenter arbetar, är ett sätt att komma tillrätta med assistansfusket

Torbjörn Granström

Utredningens uppdrag blir att:

Kartlägga fuskets omfattning och föreslå åtgärder.

Överväga samordnade betalningar. I stället för att flera myndigheter utbetalar bidrag gör bara en det. Finns redan i Norge och Danmark.

Se över näringsförbud och spärrtider. Hur länge en företagare ska vara spärrad från att kunna uppbära bidrag eller andra förmåner på nytt ska ses över.

Överväga spårbara betalningsmedel. Överväga om möjligheten till kontant betalning ska begränsas för att motverka fusk.

Kontroll, brottsbekämpning och ökat informationsutbyte mellan myndigheter ska stärkas.

Källa: BRÅ