Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Granskad vårdcentral i Järna får grönt: ”Vi kommer att använda den nya rapporten gentemot landstinget”

Vidar vårdcentral i Järna följer avtalet med landstinget och vårdens kvalitet når väl upp till alla krav. Det visar den omfattande granskning vars resultat nu är offentligt.
– Vi är väldigt glada och lättade, säger Ursula Flatters, läkare och vårdcentralschef.

Ursula Flatters är kritisk mot utgångspunkten – att flera företrädare för landstinget redan inför granskningen uttryckte att man befarade brister på Vidar vårdcentral.

Nu är hon nöjd och lättad.

– Vi är självklart glada, men samtidigt inte överraskade, säger hon.

Läs mer: Landstingschefen om Vidar vårdcentral: "Resultatet i det här fallet är väldigt bra"

Har du varit orolig?

– Jag är inte orolig över vårt arbete, men eftersom vi kände att det fanns negativa utgångspunkter från landstingets sida kan man alltid oroa sig för vad de hittar på. Jag vet ju att vi arbetar på ett bra sätt och att vårt arbete bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Granskningen av Vidar vårdcentral var ovanligt omfattande och bestod i att två oberoende läkare var för sig synade journalanteckningar från 500 läkarbesök gjorda under 2016. De kom fram till att journalföringen är "tydlig och adekvat" och uppfyller landstingets krav, och att vården är bra: "Granskningen finner att vårdens kvalitet väl uppfyller de krav och riktlinjer som styr denna typ av verksamhet".

Läs också: Vidarkliniken får tummen upp av Skåne

Företrädare för landstinget – inte minst hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) – har utifrån den granskning som konsulten Helseplan gjorde av 30 journaler från 2013–2015 kritiserat Vidarkliniken för bristande journalföring och för att vården består av för lite skolmedicin och för mycket antroposofisk vård. Den nya granskningen visar att "alternativmedicin så gott som uteslutande används som komplement till skolmedicinsk vård" och granskarna hittar inte några "uppseendeväckande beslut" i det avseendet.

Det kan nu inte finnas några som helst skäl att neka Stiftelsen Vidarkliniken att driva barnavårdscentral.

En brist upptäcker granskarna – att journalanteckningarna ofta signeras för sent. För nästan var fjärde journal går det över en månad mellan besök och signering. Ursula Flatters förklarar detta med att vårdcentralen i fjol var under press på grund av sjukdom bland personalen.

– Men självklart ska det inte vara så. Det är åtgärdat, säger hon.

Läs också: Nytt namn – Vidarkliniken blir Vidar rehab

Stiftelsen Vidarkliniken driver dels Vidar vårdcentral i Järna centrum, dels sjukhuset Vidar rehab (som tidigare hette Vidarkliniken) i Ytterjärna. I våras löpte det största vårdavtalet med Stockholms läns landsting ut utan att förlängas, vilket tvingade sjukhuset till omfattande varsel. LT kunde i somras berätta om ytterligare kontroverser mellan parterna. Bland annat sade landstinget nej till en ansökan om att starta barnavårdscentral och mödravårdscentral – med hänvisning till Helseplans rapport. Ursula Flatters är kritisk mot den rapporten och framför allt mot landstingets tolkning av den.

– Vi kommer att använda den nya rapporten gentemot landstinget bland annat när det gäller våra ansökningar om barnavårdscentral och mödravårdscentral. Där är vår situation nu mycket bättre. Det kan nu inte finnas några som helst skäl att neka Stiftelsen Vidarkliniken att driva barnavårdscentral, säger Ursula Flatters.

Hon anser att landstinget nu måste se över hur de tidigare besluten har fattats.

– Vi anser att landstinget inte har agerat i proportion till de tidigare bristerna. Vi har haft några brister i journalföringen – vi har inte haft några patientskador. Att avsluta ett långt samarbete på det sätt som gjordes tycker vi är anmärkningsvärt. Där misstänker vi en politisk inblandning, Anna Starbrink har uttalat sig så negativt att man undrar om en förvaltning kan gå emot det.

– Jag har stora förhoppningar om att landstinget ändrar sig, säger Ursula Flatters.

TV: Vidarkliniken storvarslar personal – LT sände live

Finns det något du vill säga till Anna Starbrink i det här läget?

– Ja, att det vore dags att vi kunde få ett samtal med henne, som vi har bett om länge, och med sjukvårdsstyrelsen.

– Jag tycker fortsatt att det är väldigt viktigt att komma till en dialog. Jag tycker inte om krig.

500 läkarbesök granskade – här är slutsatserna

Granskningen utfördes av två oberoende läkare från bolaget Health navigator. De granskade 500 slumpvis utvalda läkarbesök från 2016.

Journalföring: Granskningen visar att journalföringen "övergripande uppfyller lagstiftningens tillika landstingets krav". Journalanteckningar finns för 98 procent av besöken. För elva besök saknas anteckningar – "inte bra, men anses vara inom rimlighetens gräns", heter det i rapporten. Det finns dock brister när det gäller signeringen – i 41 procent av fallen går det mer än två veckor mellan besök och signering, i 23 procent dröjer det till och med mer än en månad.

Alternativmedicin: Alternativmedicinsk behandling förekommer vid drygt en tredjedel av de granskade besöken, oftast genom att alternativmedicinska preparat skrivs ut. I 34 fall skrevs alternativmedicinska remisser till Vidarkliniken. Antalet sådana remisser "anses vara relativt litet och bedöms inte innehålla några uppseendeväckande beslut." Alternativmedicin används, enligt granskarnas bedömning, så gott som alltid som komplement till skolmedicinen och inte frikopplat från den.

Vårdens kvalitet: Vården uppfyller väl krav och riktlinjer. Inte i något fall finns indikationer på att läkarbesöket inte skulle vara medicinskt motiverat. I två fall har patienterna inte utretts och behandlats enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. "Att bristfälliga medicinska beslut tagits i två fall av 500 bedöms fullt rimligt i denna typ av verksamhet."

Debiterbara läkarbesök: I stort sett samtliga journalanteckningar motsvarar ett debiterbart läkarbesök. Ett av 489 dokumenterade besök bedöms inte vara debiterbart.

Källa: Health navigators rapport

LT:s granskning av turerna mellan Vidarkliniken och landstinget

Dubbelt nej för Vidarkliniken – granskas i stället av landstinget

Därför granskas Vidar vårdcentral: "Vi befarar brister"

Miljonkrav på Vidarkliniken – Ursula Flatters till angrepp: "Det här är ett ideologiskt krig"

Anders Kumlander om Anna Starbrink: "Hennes agerande strider mot lagstiftningen"

Anna Starbrink svarar på kritiken: "Jag står på patienternas sida"

Vidar rehab kräver samtal med politikerna: ”Vi har misstänkliggjorts utan grund”

Ladda ner LT:s nyhetsapp gratis till din Iphone här eller till din Android här