Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Genmäle: Tomas Karlssons tolkning är svårbegriplig

Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed har reagerat på en ledartext av LT:s politiske redaktör Tomas Karlsson. Och får svar på tal.

Annons

Trots att Tomas Karlsson och jag verkar vara överens om det rimliga i att ta bort stödet till gratis busskort på sommarlovet till förmån för andra prioriteringar så får jag tydligen honom nästan att bli vänsterpartist (vilket låter allvarligt).

Anmäl text- och faktafel

Orsaken: att jag – utöver mina huvudargument om problemet med utbyggt skattefinansierat åtagande när annat behöver prioriteras, samt att den statliga finansieringen bara är tillfällig – påtalar det faktum att det kan ha hälsoeffekter när det offentliga ger alla unga från sexan till gymnasiet, oavsett behov, ett gratis busskort i handen. Därmed riskerar det att förstärka den brist på rörelse, som påverkar barns hälsa negativt, som är särskilt påtaglig på skollov och för de åldrar som busskortet gäller.

Att barn och unga får möjlighet att tillgodogöra sig goda vanor och samtidigt vidga vyerna är knappast moralism

Detta tolkar Tomas Karlsson, svårbegripligt nog, som att jag är emot all kollektivtrafik för unga. Det är jag naturligtvis inte.

En del barn behöver kollektivtrafik för att ta sig till skolan eller fritidsaktiviteter på grund av långa avstånd eller funktionsnedsättning – men väldigt många behöver det inte. Och där bör det offentliga möjliggöra aktiva transporter som cykel.

Att barn och unga får möjlighet att tillgodogöra sig goda vanor och samtidigt vidga vyerna är knappast moralism, utan mest bara rimligt. Att staten styr barn och ungas - oavsett behov och avstånd – val av transportmedel bort från gång och cykel genom kostsamma gratiskort för alla, som därtill tränger ut andra satsningar, är det däremot inte.

Jakob Forssmed (KD)

ekonomisk-politisk talesperson Kristdemokraterna

Svar: Visst värmer det när Jakob Forssmed (KD) – ställd inför det allvarliga i att en lokal ledarskribent riskerar att snubbla långt ut till vänster – nu vill klarlägga varför han ser ett gratis sommarlovskort i kollektivtrafiken som ett hot mot skolungdomars hälsa.

Men det är i ärlighetens namn inte särskilt klarläggande. Forssmeds argument är för svagt när man ser till verkligheten för det stillasittande uppväxande släktet. Och detta oavsett om kollektivtrafikskortet är ”gratis” eller ej.

Valet står, för den gruppen, sällan mellan att cykla eller att åka kollektivt. Det står snarast mellan att lämna hemmet eller stanna inne.

Se det så, Jakob Forssmed, ett kort i kollektivtrafiken kan till och med stimulera till cykling och motion.

För de många ungdomar som faktiskt rör sig av fri vilja (de finns) och dessutom bor utanför Stockholms innerstad eller dess närförorter – där utbudet av kollektivtrafik är ett helt annat än i övriga landet, som på landet – är det till och med så att de kan förflytta sig med en kombination av cykel och kollektivtrafik (till den dag de skaffar moped).

Se det så, Jakob Forssmed, ett kort i kollektivtrafiken kan till och med stimulera till cykling och motion. Se hur cykelparkeringarna vid pendeltågsstationerna såg ut i somras.

Med all rätt kan man också hävda att det kollektiva resandet dessutom, för att använda Forssmeds egna ord, är ett sätt ”att tillgodogöra sig goda vanor och samtidigt vidga vyerna”. Särskilt om man ställer kollektivtrafikresan mot en bilresa – och inte mot cykling.

Men kortet – där är Forssmed och jag helt överens – ska inte bekostas av skattebetalarna när det finns mer prioriterade områden i välfärden.

Tomas Karlsson

politisk redaktör, LT

Annons