Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förundersökning inledd kring Akademien: "Vi har inget att dölja i sak"

Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning om ekonomisk brottslighet i ärendet kopplat till Svenska Akademien. I övrigt är myndigheten förtegen om detaljerna.

"På grund av det stora allmänintresset, samt att jag bedömer att det inte kommer att skada eller försvåra den pågående utredningen, har jag valt att bekräfta att en förundersökning har inletts. I övrigt är jag väldigt begränsad i vad jag kan kommentera. Uppgifter om brottsmisstankar, vem eller vilka som utreds kommer inte att kommenteras", säger Jan Tibbling, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Förundersökningen inleddes formellt för ett par dagar sedan och material som inkommit till myndigheten i förra veckan har haft stor betydelse för beslutet att inleda en förundersökning, säger Jan Tibbling till TT.

– Vi har då sett att det finns skäl att misstänka att brott har begåtts och sedan får vi se genom utredningen om en person eller personer kan knytas till det brottet. Det får utredningen visa, det är omöjligt att säga. Normalt uttalar vi oss först när det kommer beslut om att åtala eller inte.

Stadgeändringar

Det var förra veckan som Svenska Akademien lämnade över advokatutredningen om ledamöternas koppling till den så kallade kulturprofilen till myndigheten. I ett hett emotsett pressmeddelande beklagade Akademien även att den inte vidtog åtgärder trots att den fick vittnesmål om misstänkta sexuella övergrepp av kulturprofilen i ett brev redan 1996. Akademien slog också fast att man ska se över sina jävsregler och förstärka sin juridiska kompetens.

Akademien välkomnade också de stadgeändringar som kungen aviserade samma vecka, om att göra det möjligt att lämna institutionen.

Stötesten

En av de stora stötestenarna för den anrika kulturinstitutionen har under våren varit advokatutredningen, som beställdes av förra ständiga sekreteraren Sara Danius efter det att uppgifterna om kulturprofilen publicerades i Dagens Nyheter. Skulle uppgifterna i den offentliggöras – och information om eventuell brottslighet polisanmälas? Enligt uppgifter i medier motsatte sig en del ledamöter det senare, men Akademien gjorde en omsvängning och lämnade över materialet till rättsprövande instans.

– Det var ett svårt beslut. När vi gick in i advokatutredningen fick vi en garanti för att den skulle hållas hemlig, därför att det var så mycket material som stred mot våra sekretessregler. Det var ganska naturligt att vi var återhållsamma på den punkten, sade tillförordnade ständige sekreteraren Anders Olsson då till TT.

– Men samtidigt har debatten blivit så intensiv och vi har inget att dölja i sak, så till slut blev det nödvändigt att lämna över det här materialet till en rättsinstans.

Advokaten inte informerad

Kulturprofilens försvarsadvokat Björn Hurtig säger till TT att han inte kan kommentera ärendet eftersom han inte har informerats om den inledda förundersökningen.

– Jag vet inte hur misstanken ser ut eller vem som är misstänkt.

TT: Vad händer nu?

– Ingenting, så länge inte min klient är misstänkt såklart.

Svenska Akademien har varit återhållsam med kommentarer kring förundersökningen. Orsaken till detta förklarar Anders Olsson i ett sms till TT: "Med anledning av dagens nyhetsrapportering kan följande information vara värdefull: Svenska Akademien har ingen insyn i förundersökningen och kan därför inte kommentera denna".

Han fortsätter: "Det bör dock påpekas att den utredning som vi för en tid sedan överlämnade till rättsvårdande myndigheter inte innehåller något material som pekar på att Akademien själv skulle ha begått några lagöverträdelser".

Sara Haldert/TT

Fakta: Krisen i Akademien

I november 2017 vittnar 18 kvinnor i Dagens Nyheter om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp av den så kallade kulturprofilen, med nära band till Svenska Akademien. Han nekar hela tiden till brott och delar av förundersökningen läggs senare ner.

Under hösten får en advokatbyrå i uppdrag att utreda kulturprofilens koppling till ledamöterna.

Utredningen presenteras för Akademiens ledamöter och en djup spricka uppstår. Man röstar om uteslutning av ledamoten Katarina Frostenson som har koppling till kulturprofilen.

Den 6 april meddelar tre ledamöter som röstade för en uteslutning – Peter Englund, Kjell Espmark och Klas Östergren – att de lämnar sina stolar.

Den 7 april skriver Svenska Dagbladet att advokatutredningen visar att det finns skäl att misstänka att sekretessregler brutits vid ett flertal tillfällen, bland annat i samband med Nobelprisöverläggningar. Utredningen rekommenderar också Akademien att polisanmäla kulturprofilens verksamhet för ekonomisk brottslighet, vilket Akademien avblåser med en intern omröstning, enligt Danius.

Den 9 april uppger Dagens Nyheter, som tagit del av Svenska Akademiens advokatutredning, att kulturprofilen har avslöjat namnen på sju Nobelpristagare i förväg. Uppgifterna avfärdas av mannens advokat.

Den 10 april skriver ledamoten Horace Engdahl i Expressen att "Sara Danius är den av alla sekreterare sedan 1786 som har lyckats sämst med sin uppgift".

Den 11 april uppger kungen att han är öppen för att låta skriva om Akademiens stadgar, bland annat vad gäller rätten till utträde. Samma dag konstaterar Nobelstiftelsen att krisen skadar Nobelprisets anseende.

Den 12 april lämnar Sara Danius både posten som ständig sekreterare och sin stol. Även Katarina Frostenson lämnar sin stol. Beslutet att båda lämnar grundar sig i en kompromiss mellan lägren, enligt den tillfällige ständige sekreteraren Anders Olsson.

Den 13 april begär Klas Östergren formellt utträde ur Akademien.

Den 14 april vänder sig över 200 svenska författare i ett upprop mot vad de beskriver som sexism, jäv och maktmissbruk inom Svenska Akademien. I uppropet, som publiceras av Göteborgs-Posten, uttrycker de samtidigt sitt stöd för Sara Danius.

Den 16 april anklagar ett hundratal forskare i ett upprop i DN Svenska Akademien för att inte kunna driva institutionen på "ett värdigt och adekvat sätt". I uppropet kräver de också att det förändringsarbete som påbörjades under Danius ledarskap ska återupptas.

Samma dag säger Kjell Espmark till SvD att Horace Engdahl måste lämna sin stol om Akademien ska ha någon framtid.

Den 17 april skjuter Akademien återigen upp sitt planerade pressmeddelande om den aktuella situationen.

Den 18 april meddelar kungen att han ändrar stadgarna i Svenska Akademien så att det blir möjligt att lämna på egen begäran.

Den 19 april begär Akademiledamoten Lotta Lotass utträde ut Akademien. Lotass valdes in 2009 men har inte deltagit i arbetet de senaste två åren.

Den 20 april meddelar Akademien att man överlämnar utredningen till rättsvårdande myndigheter. Ekobrottsmyndigheten bekräftar att man fått in handlingar från Akademien.

27 april meddelar Ekobrottsmyndigheten att en förundersökning inletts.

TT