Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förändrad kunskapssyn i skolan kan lyfta Stockholmsregionen

I dag uppgår arbetslösheten i Stockholmsregionen till 5,9 procent. Företagen i regionen uppger dessutom att det är svårt att hitta rätt kompetens. Det finns med andra ord stora problem på den regionala arbetsmarknaden.

Situationen är bekymrande och för att komma åt den krävs genomgripande samhällsreformer som klarar av att vända trenden på sikt.

Anmäl text- och faktafel

Svenskt näringsliv ser att svensk skola under lång tid fungerat dåligt, med fallande kunskapsresultat och en direkt skadlig syn på hur lärarna ska förmedla just kunskap. Lågpresterande elever saknar rätt stöd och högpresterande elever hålls tillbaka från sin potential trots skollagens krav om att elever ska få det stöd de behöver i undervisningen.

Att elever hålls tillbaka är i sig illavarslande, men vi bekymras också av att det i längden slår mot välstånd, innovationer och företagsamhet. Nyligen presenterade Svenskt näringsliv en rapport som visar att det finns ett tätt samband mellan kunskapsresultaten i skolan och välståndet när vi jämför Sverige med andra länder. För att arbetsmarknaden och välståndet i regionen ska stärkas krävs det att skolresultaten vänder.

Forskningen visar att skolan behöver förmedla en objektiv, vetenskaplig kunskapssyn med fokus på baskunskaper vilket står i kontrast till den relativistiska kunskapssyn som förmedlas i dagens skola och läroplaner. Betydelsen av bas- och ämneskunskaper måste stärkas i läro- och kursplanerna.

Att förbättra lärarutbildningen är också en grund för att förbättra skolan. I dag har lärarutbildningarna uppseendeväckande lågt söktryck och bristande kvalitet. Genom att stärka ämneskunskaperna, höja kraven och ändra undervisningsmetoderna så att lärarledd undervisning uppmuntras i betydligt högre grad kan lärarutbildningen stärkas.

Vi föreslår att försöksverksamheter med spetsutbildningar i grund- och gymnasieskolan byggs ut och permanentas.

Den svenska skolan utmanar i dag inte de högpresterande eleverna tillräckligt. Vi föreslår att försöksverksamheter med spetsutbildningar i grund- och gymnasieskolan byggs ut och permanentas. Skolverket bör ges i uppdrag att ta fram en tydlig handlingsplan för hur fler elever ska ges möjligheter att läsa gymnasiekurser i högstadiet och högskolekurser i gymnasiet.

Vi ser också stora problem med betygsinflationen, som måste mötas genom centralt rättade prov. Avvikelserna mellan resultaten på nationella prov och betygen måste begränsas på varje skola. Därtill föreslår vi att ämnesbetyg införs och att nationella prov förläggs till slutet av ämnesstudierna.

Med omfattande och aktuell forskning som grund lyfter Svenskt Näringsliv i vår rapport fram en reformagenda som krävs för att stärka svenskt välstånd. Skolan har förvisso genomgått många förändringar men det krävs en ny omgång reformer. Denna gång behöver skolan reformeras i rätt riktning.

Annika Bröms

regionchef Svensk näringsliv

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel