Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fler bostäder till Järna tätort

Bristen på flerfamiljsbostäder med framförallt hyresrätter är skriande. Antalet befintliga hyresbostäder motsvarar på intet sätt behovet.

Järna behöver fler bostäder, stora som små, men framförallt fler. Järna är attraktivt för många. Söktrycket på bostäder är högt.

I Telge bostäders bostadskö där Järna är ett alternativ står 3 187 (2015) personer. Under förra året förmedlades 69 bostadslägenheter. Lite drygt två procent av de sökande har en chans till ny bostad i Järna!

740 personer sökte aktivt de 69 bostadslägenheter som förmedlades. Söktrycket på olika storlekar är relativt jämt fördelat, men möjligheten att få en lägenhet på fyra rum och kök är liten. Detta hänger naturligtvis samman med att utbudet av stora lägenheter är betydligt mindre. Av det bristfälliga statistikunderlag vi har tillgång till så går det ändå med relativt stor säkerhet slå fast att det behövs fler bostäder generellt och att vi gärna också ser fler större lägenheter med fyra rum och fler.

Tillgängligheten är ett problem för många redan som det ser ut nu i Järna. Ett krav i det sammanhanget är att nya bostäder i flera våningsplan utrustas med hiss. Finns det överhuvudtaget ett enda flerfamiljshus i Järna som har hiss i dag?

I juni 2014 antogs en fördjupad översiktsplan för Järna tätort med omgivning av kommunfullmäktige i Södertälje. Den ska ses som en vision om hur Järna ska utvecklas i framtiden utifrån en helhetssyn med beaktande av miljö, boende, besökare, näringsliv, med flera.

Det som har hänt sedan dess är att framförallt utbyggnaden av småhus har fortsatt norr om Järna. Samtidigt ser vi befintliga småhusområden i Järna där de boende har relativt hög medelålder och där det rimligtvis inom några år behöver ske ett generationsskifte. Alternativet för dessa personer som säljer sina villor och hus är i nuläget att flytta från Järna. Detsamma gäller alla de unga som vill flytta hemifrån.

Södertälje kommuns i särklass största hyresvärd är Telge bostäder. Det är dessutom ett bolag som ägs till 100 procent av Södertälje kommun. Telge bostäder har planer för fler bostäder i Järna men de ligger inte i närtid. Det finns anledning att fundera på om det inte går att prioritera om.

Om vi ser på Järna tätort är det ett samhälle som inte riktigt hänger ihop. En förtätning av de centrala delarna skulle kunna ge förutsättningar för ett betydligt mer homogent och sammanhållet samhälle. Det finns ett flertal tomter som skulle kunna ha en alternativ användning.

Utan att lägga in några värderingar i övrigt så är Torinotomten ett lysande exempel på detta. Eller ska vi verkligen, i ett framtida Järna, sälja bilar och drivmedel på en attraktiv tomt nära centrum? Ska Gula villan få utgöra hinder för ett bostadsbyggande i backen upp mot Bergsgatan? Genom tredimensionell fastighetsbildning skulle Konsumfastigheten kunna byggas på höjden för att ge plats åt bostäder. På liknade sätt skulle Futurum kunna utvecklas – ett kulturhus i bottenplanet och bostäder på toppen.

Vi vill se att Järna växer, att människor som vill ska kunna flytta till Järna. Det kan komma en tid då bostadsmarknaden är sådan att utbudet är åtminstone i närheten av efterfrågan. Vi vill att Järna ska fortsätta att vara ett alternativ även då och kunna erbjuda dess invånare och besökare service, arbetstillfällen och ett utbud som är attraktivt.

styrelsen i Järna socialdemokratiska förening

Ewert Sjöstrand

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel