Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Enkla åtgärder för Södertäljes bussresenärer

När bussen i eget körfält susar förbi bilkön i måndagsmorgonens rusningstrafik är det ett argument som skulle få många inbitna bilister att ställa bilen och välja kollektivtrafiken.

En väl planerad infrastruktur och prioritet för bussen visar tydligt på en fungerande kollektivtrafiks många fördelar. Det blir dessutom möjligt att knyta ihop staden bättre – perifera bostadsområden med en effektiv kollektivtrafik kommer närmare centrum.

Tyvärr ser verkligheten sällan ut så. Sveriges Bussföretag, bransch- och arbetsgivarorganisation för nära 400 svenska busstrafikföretag och bussresearrangörer samt Stockholms läns regionala bussbranschförening, en av förbundets regionala föreningar, vill nu rikta en uppmaning till politiska beslutsfattare och ansvariga samhällsplanerare i Södertälje om att prioritera bussen i samhälls- och infrastrukturplaneringen. Prioriterad busstrafik är ett verktyg för att skapa attraktiva och hållbara samhällen.

Infrastruktursatsningar är kostnadskrävande men fördelen med åtgärder för att prioritera bussen är att de jämfört med andra alternativ är kostnadseffektiva och dessutom snabbt kan genomföras. Med relativt enkla satsningar som separata busskörfält, signalprioriteringar samt anpassningar av vägar och rondeller kan bussens genomsnittshastighet öka. Detta innebär en ökad turtäthet och kortare restid, vilket ökar kollektivtrafikens attraktivitet. Dessutom medför dessa satsningar lägre driftskostnader och mindre miljöpåverkan genom att antalet fordon kan minska.

I Södertälje finns flera lokala exempel på busstrafikstråk som med relativt enkla åtgärder skulle kunna ge en helt annan upplevelse för resenären. Några exempel på detta är:

• Signalprioritering buss i korsningen Mariekällgatan/Nyköpingsvägen.

• Gör Västergatan till huvudled från korsningen Västergatan/Mariekällgatan till Torekällberget.

• Ta bort parkeringsplatser på Nygatan mellan Jovisgatan och Kaplansgatan.

• Bussgata på Järnagatan mellan Lovisinsgatan och Nygatan.

• Signalprioritering buss i korsningen Turingegatan/Birkavägen/Erik Dahlbergs väg.

Dessa åtgärder skulle ge samtliga linjer som trafikerar Södertälje centrum snabbare framkomlighet och ge resenärerna kortare restid. Åtgärderna skulle även underlätta för snabbare och mer relevanta linjesträckningar och tomkörningar liksom förseningar skulle minska. Och många fler positiva exempel finns på dessa – egentligen enkla – åtgärder.

Regeringens nya satsning på stadsmiljöavtal visar tydligt att det finns en politisk vilja att satsa på att utveckla hållbara städer och samhällen. Genom bättre samverkan mellan utbyggd kollektivtrafik och bostadsbyggande blir det möjligt att bygga mer till fler. Stadsmiljöavtalen medfinansierar lokala och regionala kollektivtrafikprojekt.

branschchef och vice vd för Sveriges bussföretag

Johan Ekman

ordförande Stockholms läns bussbranschförening

Anna Grönlund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel