Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

En strategi för turismen i Sverige

Under det senaste årets kris är det lätt att få uppfattningen att Sverige står och faller med svensk bilindustri. Visst är bilindustrin av mycket stor betydelse, inte minst i vissa delar av landet, men svensk ekonomi har andra ben att stå på. Ett sådant ben är turismen, ett ben som dock kan utvecklas betydligt.

Med ökat välstånd i världen ökar utrymmet för semesterresor. För många svenskar har utlandsresan blivit en självklarhet. Men även Sverige får fler besökare från andra länder och branschen har utvecklats så att turismen i dag är en betydande exportnäring.

2008 stod turistnäringen för drygt fem procent av den svenska exporten. Det betyder att den svenska turistbranschen faktiskt drar in mer intäkter från utlandet än vad personbilsindustrin gör. Exportvärdet i turistbranschen var över 90 miljarder kronor 2008, medan exporten av personbilar stannade på ungefär 55 miljarder kronor. Turismen är arbetsintensiv och dess betydelse för sysselsättningen är därför avsevärd. Tillväxtverket har räknat samman hur många personer från olika delar av näringslivet, restauranger, flygbolag, uthyrningsverksamhet med mera, som arbetar med turism. Beräkningarna visar att det är ungefär 160 000 personer som enligt Tillväxtverket är sysselsatta inom turistnäringen.

Branschen har gått bra även under krisåret 2009, delvis tack vare att kostnaderna för att turista i Sverige har hållits nere. Turistbranschen är nog en av de branscher som har haft störst nytta av den svenska penningpolitikens utformning.

Under tredje kvartalet 2009 gjorde svenska turister utomlands för första gången av med mindre pengar än vad turistbranschen i Sverige fick in från utländska besökare. Även om detta kanske inte håller i sig, visar det att Sverige har en stor potential som besöksland.

Det går alltså bra för turistbranschen – det är en växande näring, både när det gäller omsättning och sysselsättning. Självklart finns det dock behov av insatser för att ytterligare utveckla turistnäringen. Precis som för andra näringar handlar politikens ansvar framför allt om att underlätta och skapa förutsättningar för att branschen ska utvecklas. Eftersom väldigt många av de svenska turistföretagen är småföretag är förenklade regler och lägre kostnader de viktigaste insatsernas. Mindre företag kan också behöva hjälp och stöd när det gäller att gå samman i marknadsföring, speciellt utomlands.

Det finns också större företag och stora anläggningar i branschen. För dem är naturligtvis också de generella åtgärderna viktiga, men också att branschen tas på allvar. Det handlar inte minst om att turistnäringens behov av bra infrastruktur erkänns. Det är lika viktigt att få turisterna till de olika anläggningarna, som det är att få ut varorna från fabrikerna.

Det görs en hel del från regeringen. Extra pengar för marknadsföring av Sverige i senaste budgeten. Lanseringen av Sverige som matland är en del som också har betydelse för turismen.

Det pågår också ett samarbete om strategiska turistfrågor mellan näringsdepartementet, Tillväxtverket och Visit Sweden, det organ som har till uppgift att marknadsföra Sverige internationellt. Det är bra. Men allt som regering, myndigheter och bransch gör för att stärka Sverige som turistland borde sammanställas – kalla det gärna för en strategi – som tydligt visar att regeringen har förstått turismens potential som viktig exportnäring.