Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

En rejäl tankeställare för det rödgröna styret

I Södertälje kommuns miljö- och klimatprogram för 2017–2020 slås fast under rubriken Målbild 2030 att "Jordbruksmarken i Södertälje är en värdefull resurs som är skyddad från exploatering. Jordbruksmarken bevarar och stärker den biologiska mångfalden, kulturmiljövärdena samt skapar förutsättningar för kommunens och hela Stockholmsregionens självförsörjning av livsmedel."

Kloka ord. Och nödvändiga.

Framtidsvisioner i all ära, men de har bara betydelse när man menar det man säger.

2015 såldes den bördiga jordbruksmarken väster om motorvägen och söder om Södertälje syd till Kilenkrysset för framtida exploatering som industrimark – på fältet står ännu så länge enbart en gigantisk reklamskylt uppbyggd av containrar som upplyser att marken är tillgänglig för företag som vill etablera sig.

I januari i år fattade kommunfullmäktige beslut om planerna på ett konferenscentrum med hotell och konsthall i Ytterjärna, trots att en betydande del av detta bygge kommer ta högklassig åkermark i anspråk – och därmed säga nej till andra alternativa placeringar.

I bägge fallen fick den rödgröna majoriteten sin vilja igenom – det där med att prioritera jordbruksmark gällde ej.

Framtidsvisioner i all ära, men de har bara betydelse när man menar det man säger.

Mot den bakgrunden är mark- och miljödomstolen ett ljus i mörkret. Den har nu avgjort den överklagan som kommit in mot byggplanerna i Ytterjärna. Och domstolen gör det domstolar ska – den utgår från gällande regler och lagar.

Bland annat skriver domstolen, med hänvisning till miljöbalken, att "brukningsvärd jordbruksmark inte får tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar" om de i stället kan uppföras på annan mark, samt att "Det är endast väsentliga samhällsintressen som kan motivera avsteg från bestämmelsen". En konferensanläggning hör inte dit.

Domstolen konstaterar också att den nya detaljplanen, med hotell och konsthall, står i strid med kommunens egen översiktsplan, just vad som gäller jordbruksmark.

Mark- och miljödomstolens utslag är en smärtsam påminnelse till Boel Godner (S), Ewa Lofvar Gerdsdotter, Staffan Norberg (V) och de andra i Södertäljes politiska majoritet.

Skyddsbehovet av värdefulla jordbruksmarker gäller inte bara i teorin och när det passar, som när man formulerar miljö- och klimatprogram. Det gäller även i praktiken.