Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

En kvarts miljard – skäl nog att utkräva ansvar

 
Upprustningen av Fornhöjden
Visa alla artiklar

Bedrövligt. Det är det ord som kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) använder för att beskriva vad hon tänkte när det uppdagades att prislappen för upprustningen av 800 av Telge bostäders lägenheter i Fornhöjden blir en kvarts miljard kronor högre.

Bedrövligt ... Jo, jag tackar jag.

Det finns betydligt starkare ord som går att använda.

2013 när Telge bostäders styrelse fattade investeringsbeslutet om om- och tillbyggnaden i Fornhöjden beräknades kostnaden till 174 miljoner kronor. När bolaget därefter analyserade hyresgästernas önskemål om vilken standard som lägenheterna skulle ha, insåg bolaget att man legat för lågt. Ett nytt beslut fattades 2015 av såväl Telge bostäders styrelse som av styrelsen för moderbolaget Telge AB om en högre investeringsnivå – på 259 miljoner kronor, ytterligare 85 miljoner sköts till.

Sedan dess har kostnaderna skenat. Nästintill okontrollerat. Beräkningar nu gör gällande att notan hamnar på 416 miljoner kronor. Nästan en kvarts miljard högre än ursprungsinvesteringen.

Frågan, hur har det kunnat gå så fel? besvaras enklast med att det är rena rama amatörerna på Telge bostäder.

För dig som är pluskund [+]: Projektet för stort och komplicerat – 240 miljoner kostar Telge bostäders budgetmiss på Fornbacken

Bland annat har Telge bostäder inte förstått, och tagit hänsyn till, alla de ingående delarna i projektet. Avtalet som man tecknat med entreprenören Skanska saknar ekonomiska incitament för att hålla nere byggkostnaderna. Vidare saknar Telge bostäder såväl kompetens som resurser för att på ett vettigt sätt delta i ett samverkansprojekt som detta med Skanska.

Detta är bara några av de insikter som man dragit. Dessa har Telgekoncernens styrelse på sitt bord vid dagens extrainsatta sammanträde –på vilket beslut om att punga ut med alla extramiljoner ska tas.

Läser du den utredning som konsultbolaget PWC genomfört framgår den amatörmässighet som präglat Telge bostäder visavi Skanska. Och det är på sätt och vis rörande att konsulten tycker att Skanska borde ha bistått Telge bostäder när det så uppenbart visade sig att "kusinen från landet" inte kan sin sak. Så här skriver PWC: "Med hänsyn till att Skanska är en stor och professionell aktör på entreprenadmarknaden kunde Skanska ha insett bristerna i organisationen hos motparten och därför i högre grad stöttat Telge bostäder".

Underförstått: Stor och professionell borde idka välgörenhet och hjälpa liten och oprofessionell.

Att miljonerna har rullat iväg har uppdagats sedan Telge bostäder fått en ny vd i Juan Copovi Mena. Och det är naturligt att en stor del av ansvaret för att Telge bostäder hamnat i denna situation ska läggas på förutvarande vd Eva Nygren.

Vilket för många inblandade är ett oerhört tacksamt sätt att två sina egna händer – Nygren är inte längre kvar i Södertälje.

Ska lojaliteten med partikamraterna i Telge bostäders styrelse vara större än lojaliteten med Södertäljeborna?

Men ansvar måste kunna utkrävas av flera. Inte minst av de politiker – från samtliga fullmäktiges partier, utom Realistpartiet – som finns i bostadsbolagets styrelse. Ordförande Ingela Nylund-Watz (S) har exempelvis funnits med i Telge bostäders styrelse sedan 2009.

Telge bostäder är inte ett bolag som har flera olika stora projekt igång samtidigt – och har aldrig varit. Renoveringen i Fornhöjden är nu den enskilt viktigaste investeringen som företaget har. Det förefaller därför som helt otroligt att ingen i bostadsbolagets styrelse, inte ens av nyfikenhet, vinnlagt sig om att bolaget klarar ekonomin i detta fleråriga projekt vid ett enda tillfälle före vårvintern 2017 – när Juan Copovi Mena slog larm. Inga avstämningar på vägen, ingenting. Ville man inte veta? Gör man sitt jobb då?

Professionalismen saknas uppenbart även i Telge bostäders styrelserum. Och det enda rimliga är att låta bolagets revisorer, eller externa revisorer, specifikt granska styrelsens roll. Så att vi får klarhet. PWC-utredningen innehåller inte en sådan granskning.

Dessvärre är risken överhängande att alla tankar på en revision av styrelsens ansvar kommer att läggas åt sidan. Boel Godner (S) visar vartåt det lutar när hon i LT säger sig lita på Telge bostäders styrelse.

Men ska lojaliteten med partikamraterna i Telge bostäders styrelse vara större än lojaliteten med Södertäljeborna? Telge bostäder är ett kommunalt bolag och ytterst är det medborgarna som har att kräva att dessa sköts och att styrelseledamöterna vet att ställa frågor.