Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

En konstruktiv dialog om Oktoberteatern är behövlig

 
Kartläggning: Oktoberteatern
Visa alla artiklar

Annons

I en debattartikel från Kulturnätverket i Södertälje till stöd för Oktoberteatern (LT, 12 januari) efterfrågas synpunkter från mig som kommunens kultur- och fritidschef – samtidigt som man skriver att jag är jävig i frågan.

Anmäl text- och faktafel

Det är just för att jag betraktar mig som jävig som jag hittills har avhållit mig från att yttra mig vad gäller den granskning som nu sker i LT av Oktoberteatern.

Våren 2017 informerade jag kultur- och fritidsnämnden om detta och sen dess har jag ej varit med på uppföljningar och beslut rörande Oktoberteatern och ej heller deltagit i den förhandling med teatern som nu är om nytt avtal. Det sköts av förenings- och anläggningschefen Michael Andersson som i denna fråga rapporterar direkt till stadsdirektören.

För att klargöra, jävsituationen bestod i att jag våren 2017 blev tillsammans med en av de kvinnor som föregående år lämnat teatern.

Jag såg problem på Oktoberteatern, bland annat brist på förnyelse och ett ineffektivt arbetssätt, men också potentialen till att bli en professionell regional teaterinstitution.

I min egenskap av kultur- och fritidschef, dessutom med bakgrund som regionteaterchef, har jag arbetat med att försöka skapa bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling av teatern. Jag såg problem på Oktoberteatern, bland annat brist på förnyelse och ett ineffektivt arbetssätt, men också potentialen till att bli en professionell regional teaterinstitution.

Därför tillsatte jag 2013 en oberoende utredning, beslutad av nämnden, för att undersöka förutsättningar och möjligheter. Utredningen konstaterade bland annat att det krävdes ekonomiska satsningar, men också att teatergruppen måste se på sig själv på ett nytt sätt och förnya ledning, organisation och arbetssätt. Kultur- och fritidsnämnden ställde sig bakom utredningens slutsatser och för att möjliggöra en förnyelse och en ökning av verksamhetens omfattning skrevs 2015 ett fyraårigt avtal med en anslagsökning på 600 000 kronor.

Vid den första uppföljningen av avtalet kunde konstateras att Oktoberteatern istället för att öka sin verksamhet minskat den. Det var också uppenbart att det fortfarande förelåg allvarliga brister vad gällde ledning, organisation, samverkan och arbetsmiljö. Man hade också brutit mot arbetsrättsliga avtal.

I det läget utarbetade jag på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsavtal med tre huvudområden där Oktoberteatern lovade snar bättring, ett villkor för att nämnden skulle anse att teatern inte bröt mot det gällande huvudavtalet. Tilläggsavtalet skulle följas upp under innevarande år. Men en tid efter att det tagits fram förklarade jag mig som sagt för jävig och därför har jag ej medverkat i uppföljningen eller i förhandlingen om ett nytt avtal och ej heller fram tills nu i debatten om teatern.

Förhoppningsvis kan det framöver bli en konstruktiv debatt och dialog om hur Oktoberteatern levt upp till sina nuvarande åtaganden och uppdrag och vilka krav och förväntningar man kan ha på teatern i framtiden.

Staffan Jonsson

kultur- och fritidschef i Södertälje

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel