Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

En äldreomsorg med omtanke

Annons

Äntligen, nu är det dags för en ordentlig satsning på äldreomsorgen i budgeten för den kommande mandatperioden. Vänsterpartiet har varit pådrivande både centralt och i Södertälje för mer resurser till äldreomsorgen.

I flera år har äldreomsorgsnämnden tvingats anpassa sig, inte efter de äldres verkliga behov utan till bristande ekonomiska resurser. Detta i en tid då vi får allt fler äldre med stora vårdbehov, både på våra vårdboenden och inom hemtjänsten.

Vänsterpartiet anser förstås att vår kommun ska vara en bra kommun att växa upp i, att leva och arbeta i men det ska också vara en bra kommun att åldras i. De nya medel, 24 miljoner kronor på tre år, som nu tillsätts för att förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen är mycket välkomna och bör kunna leda till rejäla förbättringar:

• Mindre stress och bättre planering för de anställda ute på fältet ger hopp om att sjukskrivningarna kan minska.

• Ett ökat medinflytande för personalen och en kontinuerlig fortbildning inom alla de områden som ryms inom äldreomsorgen skapar ökad kompetens och trygghet i arbetet.

• Det blir mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen om arbetsvillkoren förbättras.

• Självklart innebär detta fördelar för vårdtagarna som kan uppleva att personalen inte bara rusar till och från sina sysslor utan kanske också får ökad tid till att underlätta vardagens ensamhet med pratstunder och promenader i solskenet.

• Det utvecklingsarbete som nu ska påbörjas ställer också krav på ett utvecklat ledarskap.

Ett ökat stöd åt de anhöriga som utför en stor och oavlönad del av vård- och omsorgsarbetet utlovas också, något som Vänsterpartiet verkat för.

Det finns många ytterligare områden som Vänsterpartiet vill utveckla – i korthet kan nämnas mathanteringen, kulturutbudet, hanteringen av våld mot äldre i nära relationer.

Vi kommer noga att följa utvecklingen och bevaka att de nya insatserna kommer personalen och därmed också de äldre till godo.

Det finns många ytterligare områden som Vänsterpartiet vill utveckla – i korthet kan nämnas mathanteringen, kulturutbudet, hanteringen av våld mot äldre i nära relationer.

Det är viktigt att de äldre får hjälp av personal som talar deras eget modersmål. Vi står också fast vid vårt krav på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön och vill se ett försök med förkortad arbetstid inom exempelvis något hemtjänstområde.

De senaste åren har det över hela landet skett en omfördelning från särskilt boende till hemtjänstinsatser, något som är mycket tydligt i Södertälje. Vänsterpartiet menar att alla som är i behov av eller av olika skäl önskar få plats på ett äldreboende snarast ska beredas en plats utan väntetider och inom kommunen.

Med insikt om hur snabbt antalet äldreäldre kommer att öka de kommande åren vet vi att behovet att bygga fler sådana boenden kommer att öka kraftigt. Planerna för nya boenden efter det nyöppnade Björkmossen måste snarast komma i gång.

Nu planeras också ett mellanboende i kommunen för dem som inte är i direkt behov av ständig omvårdnad men som söker social gemenskap och ökad trygghet i sitt boende.

Detta är något som länge har efterfrågats av pensionärsorganisationerna och som Vänsterpartiet starkt stödjer. Man menar att dessa bostäder ska vara biståndsbedömda, men Vänsterpartiet anser att det också bör erbjudas mellanboenden utan att särskilt biståndsbehov föreligger.

Vänsterpartiet verkar för en god äldreomsorg utan privata vinstintressen. Vår gemensamma välfärd finansieras av skattemedel som inte ska generera vinster åt privata företagare. Därför är det så viktigt att den kommunala verksamheten utvecklas och står sig väl vid en granskning.

Vi vågar tro på och vill arbeta för att Södertälje kommun har viljan och förmågan att erbjuda en äldreomsorg som kännetecknas av god omvårdnad, omsorg och omtanke.

Vänsterpartiet Södertälje

Linda Sjögren

Kerstin Pettersson

Ale Friberg

Sait Yildiz

Maire Ahumada

Staffan Norberg

Erika Murga

Eva Bjurholm

Lasse Jansson

Birgitta Johansson

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel