Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Drömläge för en kretsloppslösning i Enhörna

På Medborgardialogen i april presenterades tre alternativa inriktningar för den kommande detaljplaneringen av Sandviken: mycket, mer samt ännu mer bebyggelse, skulle dessa kunna sammanfattas som.

Men, alla tre alternativen hade samma tråkiga uppfattning om hur avloppet ska hanteras, där en ledning till Himmerfjärdsverket var den enda lösningen. Jag tycker detta är så visionslöst och bakåtsträvande! Jag vill att vi i stället tar ett stort kliv in i framtiden, nu när tillfälle ges, och planerar för en kretsloppslösning som vi kan vara stolta över.

Detta borde om någonstans ligga nära till hands i:

• en kommun som i december 2017 antog en VA-policy som tydligt anger att kretsloppslösningar ska eftersträvas: ”Kommunen ska eftersträva en hållbar återföring av växtnäringsämnen till jordbruksmark från källsorterande avloppssystem.”

• en kommun som redan har en våtkompostanläggning, i Hölö, där man under sex år samlat erfarenheter av att jobba på detta sätt och Södertäljemodellen för enskilda avlopp i kretslopp har blivit rikskänd i svenska VA-branschen.

Då Hölöanläggningen har kapacitet för cirka tio procent och ligger söderut i kommunen, verkar det rimligt med en likadan anläggning i norr, det vill säga i Enhörna.

• en kommun som i sin avfallsplan anger att ”År 2020 ska andelen slutna tankar, som behandlas lokalt och återförs till jordbruksmark, vara minst 20 procent.” Då Hölöanläggningen har kapacitet för cirka tio procent och ligger söderut i kommunen, verkar det rimligt med en likadan anläggning i norr, det vill säga i Enhörna.

• en kommun med Östersjökust, som därmed har ett särskilt ansvar att värna om detta vatten,

• en bygd som domineras av spannmålsodling med stora behov av växtnäringsämnen och där LRF anger i sin policy för kretslopp att ”LRF arbetar för en hållbar utveckling och en övergång till en biobaserad cirkulär ekonomi utan att föroreningar tillförs ekosystemet.”

• ett område, åtminstone längs vår väg Björkfjärdsvägen, där merparten av husen redan i dag har slutna tankar för toalettvatten som töms av slamtömningsbil.

Min vision, som jag hoppas många delar med mig, inte minst Södertäljes politiker, är att Sandvikens avloppslösning blir startskottet för en kretsloppssatsning i Enhörna, exempelvis genom anläggning av en ny våtkompostanläggning som omvandlar områdets toalettavfall till värdefullt gödselmedel, i stället för att skicka det till Himmerfjärdsverket vid Östersjön.

En sådan inriktning på avloppsplaneringen i Enhörna skulle ge mig tillförsikt om en bättre värld att lämna över till mina barn, och det skulle dessutom fortsätta stärka Södertälje kommun som inspiratör för framtidens VA, och få fler kommuner att följa efter.

Ingrid Strid

husägare längs Björkfjärdsvägen i Sandviken, Enhörna

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare