Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Den grönaste budgeten på länge

År 2016 fastställdes de globala målen av världens ledare. 17 mål indelade i fyra områden: avskaffande av extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor, främjande av fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Vi måste alla ta ansvar att arbeta med målen för att de ska uppnås, både som enskild person, men särskilt vi som kommun.

Det är på lokal nivå vi kan göra stor skillnad och skapa förutsättningar för våra medborgare att kunna leva ett ansvarsfullt, aktivt och gott liv. I årets mål och budget utgår vi från de globala målen och anpassar dem efter Södertälje kommuns förutsättningar och behov. Varje satsning och lokala mål är genomtänkta.

Satsningar på barn och ungas trygga uppväxt är det mest effektiva när det gäller långsiktig hållbarhet. Skola och en aktiv fritid med vuxna som ser barnen är den bästa investeringen vi kan göra för deras framtid - och för samhällets. Därför lägger vi i årets budget extra medel, både till skolan och för utveckling av våra fritidsgårdar.

Att få möjlighet att vara ute i naturen är ett mycket bra verktyg för välmående. Södertäljes barn har möjlighet att använda de fina naturmiljöer vi har i kommunen som sitt klassrum, genom Naturskolan. Genom kunskap om naturen lär sig barnen om hur hela ekosystemet är uppbyggt och får då grundläggande förståelse för miljö- och klimatfrågan och deras egen roll i samhället.

För att Södertäljes barn ska må bra är måltiderna i skolan mycket viktiga. Andelen ekologiska och lokalproducerade livsmedel har ökat successivt under många år och vi ligger som kommun i toppskiktet i Sverige. Nu ökar vi ambitionen ytterligare och höjer matpengen med fem miljoner kronor per år, för att kunna öka kvaliteten ännu mer. Det är mycket bra för både hälsa och miljö och det är en viktig investering för framtiden!

Genom kunskap om naturen lär sig barnen om hur hela ekosystemet är uppbyggt

De framtida ekologiska och närodlade livsmedlen måste säkras. Därför tas en livsmedelsförsörjningsstrategi och en odlingsstrategi fram, som pekar ut och underlättar för både storskalig och småskalig odling, samt fritidsodling och stadsnära odling.

En del i att säkra framtida odling är att skapa bättre förutsättningar för pollinerarna så som bin, humlor och fjärilar, som spelar en avgörande roll i våra ekosystem. Södertälje blir därmed först i Sverige med att ta fram en pollineringsplan, där vi ser över vilka växter som gynnar pollinerare och var de ska planteras. Ängsblommor i rondellerna är ett bra exempel på något som har en funktion, och som dessutom är vackert. Det är det som kallas ekosystemtjänster.

I ett helt och hållbart Södertälje ska det vara enkelt att välja andra färdmedel än bil. Vi har som mål att bli en fossilbränslefri kommun år 2030, då måste andelen resor som sker till fots och cykel öka. Därför satsar vi 60 miljoner kronor på att förbättra och binda ihop cykelvägarna, sätta upp fler cykelställ med pumpar och tittar på var vi kan placera säkra cykelgarage.

Så tar vi vårt ansvar för att uppnå de globala målen, för vi vill väl alla bo i en kommun och i en värld som är välmående både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)

kommunalråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel