Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bristande ansvar för begravningar

Södertälje, med flera kommuner, visar ett närmast obefintligt intresse för hur medborgarnas skattekronor används och av den brist på demokratiskt inflytande vi har över våra gemensamma begravningsplatser.

Annons
Blomsterkrans. På begravning.

I dag kan den som står utanför Svenska kyrkan knappast påverka alls.

År 2000 upphörde Svenska kyrkan vara statskyrka och kyrkans verksamhet skulle skiljas från statens. Det finns dock flera kvarvarande formella kopplingar. En av dessa är begravningsverksamheten. Svenska kyrkan fick fortsatt ansvar för att anordna och förvalta de allmänna begravningsplatserna i nästan alla kommuner. Undantagen är Stockholm och Tranås.

Medborgarna betalar Svenska kyrkan genom en obligatorisk begravningsavgift, via skattsedeln. Men den demokratiska kontrollen och insynen i hur skattemedlen används, samt möjlighet att påverka, är högst begränsad. Detta problem växer i storlek när färre och färre är medlemmar i Svenska kyrkan.

Demokratibristen försökte lagstiftarna åtgärda genom att inrätta begravningsombud som skulle kontrollera hur de öronmärkta skattemedlen används. Ombuden ska bevaka intressena hos de medborgare som inte är medlemmar i Svenska kyrkan, men ombuden har ingen röst när beslut om begravningsverksamheten fattas. De kan endast lämna synpunkter och rapportera oegentligheter till länsstyrelsen.

Att det över huvud taget finns begravningsombud är i allmänhet ganska okänt och detta blir inte bättre av att kommunerna och länsstyrelsen visar ett lågt intresse för dessa. De är också dåliga på att informera om vilka som är ombud och hur dessa kan kontaktas.

Begravningsombuden utses i fyraårsperioder och ett nytt förordnande började 1 januari 2015. Efter fyra månader finns inga ombud utsedda i Södertälje och Nykvarn. Tjänsterna är vakanta.

Huvudansvaret för att föreslå begravningsombud ligger på kommunerna, men efter en regeländring kan sedan förra året även livsåskådningsorganisationer rekommendera personer. Det formella förordandet görs av länsstyrelsen. I Nykvarn lämnade kommunen ett förslag och den personen förordnades 23 januari. Men personen entledigades direkt på egen begäran. Sedan dröjde det tre månader tills kommunen kom fram till ett nytt namn att rekommendera.

I Södertälje är det ännu värre. Kommunen meddelade 6 maj att de ännu inte hade något namn att föreslå. Färre än hälften av kommunens invånare är medlemmar i Svenska kyrkan. Begravningsombudet är den enda, högst begränsade, möjligheten till demokratiskt inflytande som 53 000 personer i kommunen har över den avgift de tvingas betala till Svenska kyrkan. Men denna tjänst är som sagt inte tillsatt. Ingen person bevakar de beslut som fattas i kyrkogårdsstyrelsen. Ingen är talesperson för alla kommunens frikyrkliga, syrisk-ortodoxa, muslimer, sekulärhumanister med flera.

Vi har alla ett gemensamt intresse för att våra skattekronor används förnuftigt, och inte bidrar till Svenska kyrkans egna medlemsverksamhet och medlemsrekrytering. Vi har också intresse av att begravningsplatserna utformas så att dessa passar alla våra olika traditioner, sedvänjor och individuella intressen.

Att kommunerna och länsstyrelsen visar så lågt intresse för denna fråga är häpnadsväckande. På sikt är det ofrånkomligt att kommunerna tar över ansvaret för begravningsverksamheten från Svenska kyrkan, men till dess måste våra demokratiskt utsedda företrädare visa ett större intresse för begravningsombuden så att det demokratiska underskottet blir så litet som möjligt. I Södertälje och Nykvarn finns stor potential till förbättring.

Humanisterna Stockholm

Joakim Ströberg

Humanisterna Södermanland

Ulf Gustafsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons