Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vi vill förtäta Östertälje, men inte kravlöst

I ett antal insändare till LT kommenteras pågående planering i Östertälje. Till att börja med vill jag säga att det är viktigt med en levande debatt kring vår stad och hur den utvecklas, inte minst kopplat till det byggande som tagit fart de senaste åren.

Anmäl text- och faktafel

Som jag tolkar det handlar insändarna om det planbesked stadsbyggnadsnämnden givit för att utveckla fastigheten Jägmästaren 11, den tomt där den tidigare ICA-butiken i Östertälje ligger.

När stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om planbesked, i detta fall på en privat fastighet, handlar det om att pröva huruvida en utveckling av en fastighet är lämplig. Det innebär inte att vi tar ställning till ett exakt förslag till utformning – det är en fråga som ska redas ut i en planprocess. I den processen reds en lång rad frågor ut.

Ett planbesked ges inte heller utan krav. I detta fall har stadsbyggnadsnämnden satt upp följande förbehåll:

1. Byggnadernas placering, utbredning och höjd ska anpassas till platsens förutsättningar samt utformas på ett lämpligt sätt till kringliggande bebyggelse

2. Kraven på en lämplig gårdsmiljö ska uppfyllas, där cykelparkeringar även ska inrymmas

3. Siktlinjer och tillgänglighet till parken får inte blockeras eller försvåras

4. Ledningar och elnätsstation ska gå att flytta

5. Det ska skapas planmässiga förutsättningar för småskalig handel i kvarterens hörn

En helt enig stadsbyggnadsnämnd ser alltså positivt på att utveckla Jägmästaren 11. Men inte kravlöst, och jag tolkar att åtminstone vissa av de krav som vi ställt går hand i hand med vad insändarna pekar på.

Alla ledamöter i stadsbyggnadsnämnden bor och lever i Södertälje, det finns inget annat än en stark önskan att både vårda, och samtidigt utveckla vår stad. Vi är vare sig omdömeslösa eller likgiltiga inför andras välbefinnande.

Tvärtom är det just sådana aspekter som gör att vi ställer krav. Det är också därför alla förutsättningar ska utredas. De planer som vi arbetar med nu är alltså inte färdiga, det återstår en lång process, där frågor utreds och där både närboende och andra kan och bör delta i de samråd som genomförs innan det finns ett slutligt förslag.

I gällande översiktsplan och den utbyggnadsstrategi som båda antagits enhälligt av kommunfullmäktige är det tydligt att Södertälje ska utvecklas genom förtätning. Jägmästaren ligger inom ramen för två av de prioriterade områdena. Dels utmed Grödingevägen, som är ett av de starka stråken, dels nära en pendeltågsstation.

Alternativet om man inte vill förtäta utmed stråk eller nära stark kollektivtrafik blir ju att antingen avstå från att bygga bostäder eller att bygga nya satelliter utanför staden där vi hamnar på jordbruksmark, riskerar värdefulla grönområden, utan kollektivtrafikförsörjning, och annan infrastruktur.

Argumentet att allt blir sämre för att man får nya grannar återkommer ibland i debatten, men det är helt enkelt inte sant. Ibland behöver också motfrågan ställas: Om jag inte vill att det ska byggas där jag bor, var ska det då byggas?

Den gemensamma utmaningen borde vara att vi ska se till att den nybyggnation som tillkommer faktiskt blir något som stärker och utvecklar oss och Södertälje. För det är det som är poängen.

Håkan Buller (s)

Ordförande i Stadsbyggnadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel