Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Väljer du Oxvreten eller Hökmossbadet?

Tittar med intresse i handlingarna till kommunstyrelsen i Nykvarns kommun 2019-10-22. Ärende 28: ”Syftet är att bevara området som rekreationsområde då det idag saknar gällande detaljplan som fastställer detta. En mindre exploatering i form av ett fåtal friliggande villor i områdets utkant får förekomma där de inte inkräktar på motionsspåret. Viktiga frågor att utreda i planarbetet blir naturvården, behov av naturreservat, dagvatten, arkeologi och geoteknik. Om området planläggs som rekreationsområde kan det ej tas i anspråk av annan markanvändning, detta innebär att barn och ungas behov av friluftsliv och rekreation säkerställs.”

Detta ärende handlar om detaljplanen för Nykvarn 1:4, 3:1 och Långdal 1:5, 1:6 med flera (Oxvreten).

Därefter kommer ärende 29: ”Syftet med detaljplanen är att utveckla Hökmossbadet och dess omgivningar till ett aktivitets- och friluftsområde med god tillgänglighet och stora skönhetsvärden samt möjliggöra utbyggnad av bostäder vid Karlslundsvägen.”

Ärendet rör detaljplan för Nykvarn 1:11 med flera (Hökmossbadet/Älgbostad).

Skillnaden mellan Oxvreten och Hökmossbadet är antalet nya bostäder.

Vid Oxvreten talas om ett fåtal friliggande villor efter vägen till klubbstugan från Långdalsvägen och utmed Åsvägen. När det gäller Hökmossbadet och Älgbostad så innehåller detaljplanen en omfattande bostadsbyggnation enligt följande förslag:

• ladan på Älgbostad rivs och ersätts med nytt bostadshus

• sex flerbostadshus

• femton friliggande småhus eller parhus

• tolv friliggande småhus

Varför är inte Hökmossbadet och gården Älgbostad med dess höga naturvärden och närhet till sjön Yngern lika viktiga att bevara och planlägga som rekreationsområde som Oxvretenområdet?

Totalt beräknas området rymma cirka 55 bostäder. Upplåtelseformen kan fördelas på cirka 50 procent hyres- eller bostadsrätter i flerbostadshus, 20 procent bostadsrätter i enbostadshus och 30 procent ägande i enbostadshus. Detta är en inriktning som dock inte regleras i detaljplanen utan fördelningen kan i slutskedet bli någon helt annan.

En fråga man ställer sig är: Varför är inte Hökmossbadet och gården Älgbostad med dess höga naturvärden och närhet till sjön Yngern lika viktiga att bevara och planlägga som rekreationsområde som Oxvretenområdet?

Nykvarns kommun behöver centrumnära grönområden med tanke på all inflyttning och nya bostäder som tillkommer hela tiden.

Tänk till innan det är för sent. Säg nej till nya bostäder på Älgbostads marker ovanför Hökmossbadet!

Hela området skulle i stället kunna bli ett fantastiskt utflyktsmål med aktiviteter både sommar- och vintertid för både vuxna, ungdomar och barn.

Karl-Erik Eriksson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel