Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Utlys nödläge för klimatet i Södertälje kommun

Snart har fyra år passerat sedan världens länder i Paris 2015 enades om ett nytt klimatavtal med innebörden att den globala temperaturökningen bör begränsas till max 1,5 grader och inte överstiga 2 grader Celsius. Utifrån de åtgärder som hittills utlovats globalt, tyder i nuläget ingenting på att detta mål kommer att nås.

Tvärtemot alla uppsatta mål, ökade de globala utsläppen av fossila gaser med två procent under förra året, i Sverige med 0,9 procent. Vi är på väg mot en katastrofal uppvärmning på mellan 3 och 5 grader, vilket kommer att orsaka planeten jorden oöverskådliga konsekvenser. Hela det livsuppehållande system som vårt klimat, vår mat och vårt rena vatten är beroende av hotas av kollaps.

Även vid en begränsad uppvärmning står Södertälje, som en integrerad del av Stockholmsregionen, inför ett reellt nödläge. SMHI:s klimatscenario för Stockholms län visar att dricksvattnet för drygt två miljoner människor hotas när saltvatten kan tränga in i Mälaren på grund av höjda havsvattennivåer i Östersjön.

Risken för dödliga värmeböljor, typ den som Sverige och Stockholmsregionen utsattes för förra sommaren, kommer att öka. Liksom även bränder, stormar och översvämningar. Redan den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007 slår fast att det varmare klimatet påverkar hälsan och leder till fler dödsfall på grund av värmeböljor och ökad smittspridning.

Forskare från EASAC, vetenskapsakademiernas gemensamma organ i Europa, skriver i en ny rapport om klimatförändringarnas effekt på människors hälsa, med ökade risker för allvarliga infektionssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, allergier, nedsatt kognitiv och fysisk förmåga, psykisk ohälsa.

Enligt FN:s klimatpanel 2019 behöver kraftfulla utsläppsminskningar ske inom de närmaste tio åren för att mätbara effekter ska kunna uppnås. Två parallella åtgärder behöver genomföras på global, europeisk, nationell, regional och lokal nivå: kraftfull och omedelbar minskning av de fossila utsläppen samt skydd och återställning av jordens ekosystem.

I många länder och städer världen över har politiska beslut fattats om att utlysa nödläge för klimatet (state of emergency). På initiativ av Labours ledare Jeremy Corbyn har parlamentet i Storbritannien antagit en motion om klimatnödläge – så även regeringarna på Irland, i Wales och Skottland. Lokala myndigheter har en avgörande roll i att nå en global krislösning, något som bland annat kommunstyrelserna i Vancouver, Basel och Los Angeles har insett. Utlysningarna sprider sig runt jorden, också mycket tack vare Sveriges egen Jeanne D´Arc, Greta Thunberg, i denna vår tids mest livsavgörande arbetsuppgift.

Vi i Vänsterpartiet menar att Södertälje kommun med närmare 100 000 innevånare måste följa de internationella och lokala initiativen – att deklarera och utlysa nödläge

Ett klimatnödläge skulle innebära att samhället kan börja behandla klimatkrisen som den kris det faktiskt är. Det behöver motsvara ett ökat beredskapsläge, för Södertälje kommuns del ett ”stabsläge”, där olika kommunala nivåer åläggs att genomföra de klimatåtgärder som krävs, mobilisera nödvändiga resurser och undanröja hinder för dessa.

Vi i Vänsterpartiet menar att Södertälje kommun med närmare 100 000 innevånare måste följa de internationella och lokala initiativen – att deklarera och utlysa nödläge, ett undantagstillstånd, för klimatet. Kommunen har ett stort ansvar för att ta ledningen i arbetet mot klimatkrisen och den nödvändiga omställningen som också omfattar den biologiska mångfalden.

Kommunens befintliga klimat - och miljöprogram måste ges ”stabslägesunderstöd” för att kunna verkställas. Därför lägger nu Vänsterpartiet fram en motion i Södertälje kommunfullmäktige om att det är hög tid att utlysa nödläge för klimatet inom Södertäljes territoriella område.

Det är inte ”business as usual” längre. Det är bråttom. Mycket bråttom.

Eva Bjurholm

klimatpolitisk talesperson, Vänsterpartiet Södertälje

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel