Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Upphäv alla typer av månggifte inom Sveriges gränser

Utländskt ingångna månggiften ska inte erkännas i Sverige, föreslår en ny utredning. Det är ett välkommet besked som vi kristdemokrater stöder.

Dessvärre tar inte utredningen steget fullt ut och föreslår ett ogiltigförklarande av de månggiften som finns i Sverige. Det är inkonsekvent då månggifte är förbjudet och svensk lag ska då givetvis gälla alla som är bosatta i Sverige.

Det råder en bred politisk enighet kring att månggifte inte ska vara tillåtet i Sverige, även om Liberala ungdomsförbundet och Centerns ungdomsförbund stöder tanken på att tillåta månggifte i Sverige. Det finns människor som vill leva i så kallade polyamorösa förhållanden, flera kärleks- och/eller sexuella förhållanden med flera personer på samma gång. Människor ska ha friheten att själva välja hur de vill leva, men det är inget skäl för att göra äktenskapet antalsneutralt.

De två centrala argumenten mot månggifte är att det inte representerar en syn på äktenskapet som är förenlig med svensk jämställdhetspolitik och att det strider mot principen att parterna i ett äktenskap har samma rättigheter vilket legat till grund för svensk äktenskapsrätt i snart 100 år.

De svenska värderingar som ligger till grund för svensk lagstiftning ska försvaras och tydlighet behövs.

Då det saknas ett förslag om att kunna ogiltigförklara de månggiften som finns i Sverige så innebär förslaget att fler månggiften kommer att registreras

Trots att månggifte är olagligt och straffbart har det gjorts undantag för de polygama äktenskap som ingåtts i länder där det är tillåtet och om makarna vid ingången av ett månggifte saknat anknytning till Sverige. Detta har de forna allianspartierna drivit på för att ändra. Utredningen ”Strängare regler om utländska månggiften” har anslutit sig till detta och presenterade i sitt förslag ett stoppdatum (1 januari 2021).

Men, då det saknas ett förslag om att kunna ogiltigförklara de månggiften som finns i Sverige så innebär förslaget att fler månggiften kommer att registreras och de kommer, precis som de drygt 300 fall som redan finns i Sverige, vara giltiga även efter den 1 januari 2021. Det duger inte.

Det är uppseendeväckande att månggiften ska tillåtas bestå endast på grund av att de har ingåtts i utlandet och före ett visst datum.

Det skickar också dubbla signaler. Det finns ett stort mörkertal när det handlar om hur många som lever i månggiften i Sverige.

Vi föreslår att personer som ingått i ett månggifte först och främst ska få möjligheten att upplösa sitt äktenskap, före ett visst datum. Om detta inte skulle ske på frivillig grund kommer i stället ansvarig myndighet få befogenhet att upplösa månggiftet.

Till synes tuff lagstiftning, men det är politik som många länder i Europa har tillämpat i flera år och vi menar att Sverige behöver gå i en liknande riktning. Äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag ska inte erkännas här om det är uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen. Att sätta stopp för framtida erkännande av månggiften är ett steg i rätt riktning, men för att fullfölja detta ska existerande månggiften upplösas och om så krävs tvångsupplösas.

Hans Eklind (KD)

riksdagsledamot

Robert Halef (KD)

riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel