Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Syftet med förköpet av Älgbostad har fallit i glömska

 
Striden om Hökmossbadet/Älgbostad
Visa alla artiklar

Varför ska Nykvarns kommun leda exploateringen och den strandnära utbyggnaden vid den sjö man sagt sig vilja skydda? Fastigheten Älgbostad vid Yngern köptes 2009 i allmänt intresse med förköpsrätt av kommunen.

Syftet som angavs i beslutet var:

• Det finns ett stort behov av att utöka det populära Hökmossbadet, speciellt med tanke på de utbyggnadsplaner som finns i tätorten.

• Viktigt att värna allmänhetens tillträde till området.

• Delar av fastigheten bör bevaras som en ”grön kil” med tanke på utbyggnadsplanerna i området.

• Delar av fastigheten planeras att tas i anspråk för att tillskapa en gång- och cykelväg till Jägarskogens naturreservat.

Vid den här tidpunkten var de nya bostadsområden som byggts på ängarna utmed cykelvägen till badet och Hökmossens gård fortfarande i planeringsstadiet. Behovet av att i den snabba utbyggnaden värna allmänhetens tillgång till sjön sågs av de politiska partierna som en viktig fråga.

De flesta av dagens ledande politiker var med när ärende §113 vid kommunfullmäktige 19 september 2009 enhälligt beslutades. Men syftet tycks ha fallit i glömska hos den styrande majoriteten och oppositionens främsta företrädare.

Det som startade som en omsorg om miljön och ett värnande om medborgarnas tillgång till området, har svängt helt om i de ledande politiska partiernas planer.

• 2009: fastighetsägaren fick inte stycka av tomter, kommunen utnyttjade sin förköpsrätt.

• 2015: markanvisningstävlan, där det tydligt framkom att syftet med köpet inte alls var att värna allmänhetens tillgång till området utan ren exploatering.

• 2016: kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade att gå vidare med byggplanerna – namninsamlingen med begäran om folkomröstning med totalt 954 namnunderskrifter avslogs av formella skäl.

• 2017, samråd där 193 Nykvarnsbor under den korta samrådstiden över jul- och nyårshelgen lämnade svaret nej till bostadsbyggande och ja till friluftsområde med utvidgat bad.

• 2019: den 17 september röstar Nykvarnspartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna för att anta detaljplanen i kommunstyrelsen. Ledamöterna från Miljöpartiet, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Kommunstyrelsen beslutade att sända ut detaljplanen på granskning – och exploateringsplanerna kan fortsätta. Sakägare och personer som lämnat synpunkter i samrådet kan fortsatt göra så.

Att få tillbaka sju miljoner var inget syfte vid köpet, men har nu blivit ett mantra som dras upp varje gång frågan ställs.

Varför vill ledande politiker exploatera Älgbostad?

Kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg har i LT sagt att ”Tanken är dels att återbörda sju miljoner kronor till skattekollektivet, dels att göra ytan tillgänglig”.

Tio års bristande tillsyn och underhåll har gjort att byggnader kommit till skada och mark vuxit igen med sly. Men det är inte skäl till att hävda att det är exploateringen som möjliggör tillgången till området. Kommunen ska vårda gemensamma egendomar i vilket fall.

Att få tillbaka sju miljoner var inget syfte vid köpet, men har nu blivit ett mantra som dras upp varje gång frågan ställs.

Låt även framtida generationer få tillgång till stranden och området vid den fantastiska sjön Yngern. Nykvarn har fortfarande annan mark att bygga på, utan att för alltid ödelägga ett av kommunens mest värdefulla områden.

Älgbostads vänner

Åke Andersson

Tomas Östlund

Christer Olsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel