Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Sverige behöver lika villkor för egen sol- och vindel

Solelboomen har kommit till Sverige och vindkraften växer. Förra året fördubblades antalet villaägare som installerade solceller på sina tak. De får sedan 2015 en skattereduktion när de bygger egen sol- eller vindel.

De som däremot bor i lägenhet och bygger tillsammans på sitt gemensamma tak eller i en sol- eller vindkraftspark omfattas inte av skattereduktionen. Regeringen har utrett en breddning i flera år och det finns ett färdigt förslag sedan mars förra året.

Anmäl text- och faktafel

Egen sol- och vindel är ett sätt att ta ansvar för att den el man själv använder produceras på ett hållbart sätt. För villaägare är egen sol- och vindel befriad från energiskatt sedan länge. Privatpersoner som bygger tillsammans omfattas däremot inte av den grundläggande rätten att egenproducerad el får förbrukas skattefritt. Därför är det idag endast en procent av hushållen som producerar förnybar el tillsammans. Att jämställa villkoren för de som bygger på egna tak med de som bygger tillsammans skulle öka utbyggnaden av förnybar el. Och skapa förutsättningar för alla hushåll att delta i omställningen till ett helt förnybart energisystem i Sverige.

Regeringens utredningsförslag innebär att de som vill producera sol och vindel tillsammans kan bilda en andelsförening. Andelsägarna får en skattereduktion för den el som föreningen producerar och som de förbrukar i sina lägenheter. Det vill säga den el som man producerar och förbrukar själv befrias från energiskatt enligt samma princip som gäller för villaägarna.

Utredningen har tyvärr tolkat EU:s statsstödsregler väldigt konservativt. Den har valt att se andelsföreningen som stödmottagare och istället för den som bor i lägenheten som tar emot skattereduktionen. Det skulle kraftigt begränsa storleken på andelsföreningarna, eftersom stödet per mottagare inte får överskrida ett visst belopp.

I december 2018 antog EU ett nytt förnybarhetsdirektiv som tydligt anger att det är medlemsstaternas ansvar att främja kundägd förnybar energi. Vår bedömning är att en breddad skattereduktion kan genomföras utan problem med EU:s statsstödsregler.

Andelsägande gör det enkelt för privatpersoner utan egna tak, som vill producera sitt eget behov av sol och vindkraftsel tillsammans.

Solovindandelsföreningarna är ett nybildat nätverk som består av fem olika andelsföreningar för förnybar el, både sol- och vindkraft. Vi är övertygade om att andelsägd el är en viktig del i omställningen till ett helt förnybart energisystem. Andelsägande gör det enkelt för privatpersoner utan egna tak, som vill producera sitt eget behov av sol och vindkraftsel tillsammans. Vi har en stor geografisk spridning och ser som vår uppgift att stötta både nya och befintliga andelsföreningar genom att dela med oss av våra erfarenheter.

Vi i Solovindandelsföreningarnas har som mål att 250 000 hushåll i Sverige år 2025 ska vara delaktiga i energiomställningen genom att producera sin egen sol- och vindkraftsel tillsammans. Det borde vara självklart att alla ska få samma möjlighet att producera förnybar energi till lika ekonomiska villkor, oavsett om du bor i villa eller lägenhet.

Att förbättra villkoren för kundägd förnybar el finns även med i Januariöverenskommelsens punkt 24 ”Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till exempel i solceller och solvärme, eller i vindkraft till havs eller på land”.

Det är därför dags för energiminister Anders Ygeman (S) att agera.

Sverker Ericsson

ordförande Dala Vindkraft ekonomisk förening

Staffan Larsson

ordförande Kalmarsund vind och Kalmarsund sol ekonomiska föreningar

Stefan Karlsson

ordförande Västanvind ekonomisk förening

Ellinor Sönne

chef kundservice Utellus/Solivind ekonomisk förening

Johan Öhnell

ordförande Telge Energi vind ekonomisk förening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel