Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Stoppa bostadsplanerna vid Älgbostad

 
Striden om Hökmossbadet/Älgbostad
Visa alla artiklar

Satsa på att utveckla hela området vid Älgbostad och Hökmossbadet till ett kultur- och fritidsområde för alla nuvarande och framtida Nykvarnsbor, som det ursprungligen var tänkt vid köpet av Älgbostad.

När Nykvarns kommun köpte Älgbostad 2009 var politiker, länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen var positiva till att ta tillvara området vid Yngern. Den tidigare ägaren hindrades att sälja marken för att bygga hus med argumentet att det ligger i ett känsligt naturområde. Nu tänker kommunen bygga bostäder i området mot sina ursprungliga argument, mot sunt förnuft och mot folkviljan.

Kommunen tror sig tjäna några miljoner på försäljningen av tomter, men en specificerad kalkyl saknas – hur mycket kommer kommunens åtagande att kosta?

Saknas gör även en konkret plan för hur aktivitets- och friluftsområdet ska utvecklas. Detaljplanehandlingarna inleds med: ”Syftet med detaljplanen är att utveckla Hökmossbadet och dess omgivning till ett aktivitets- och friluftsområde med god tillgänglighet och stora skönhetsvärden samt möjliggöra utbyggnad av bostäder vid Karlslundsvägen–Älgbostad”.

Yngern är av länsstyrelsen ett uttalat riksintresse och har därför ett strandskydd om 300 meter runt hela sjön. Kommunen lyckades förhandla ner strandskyddet vid Älgbostad till 100 meter. Nykvarns kommun äger tre fastigheter vid Yngern. All annan mark är privat. Nykvarn växer och fler allmänna ytor behövs, inte färre. Vi vill att Älgbostad skyddas mot byggnation genom att detaljplaneras som friluftsområde.

Ett beslut att bygga på Älgbostad blir prejudicerande. Erfarenheterna av försäljningen av Vidbynäs till en golfklubb som inte tilläts bebygga den mark man billigt fått köpa, visar att kommunens detaljplaner enkelt kan ändras. En ny stadsdel har växt upp på den marken.

I miljökonsekvensbeskrivning nämns ett ”0-alternativ”. Ett sådant alternativ finns inte eftersom Nykvarnsbostäder enligt ägardirektiv ska underhålla kommunens fastigheter så att de inte förlorar i värde.

Det finns i dag bara en redan hårt trafikerad väg till området och det är Hökmossvägen som passerar skolor och förskola. Ett nytt bostadsområde leder till ökad trafik i en redan underdimensionerad trafiklösning. Vi vill se en ny trafikplan innan beslut om detaljplanen tas.

Anmärkningsvärt är att ordförande i bygg- o miljönämnden, Jan Brolund (NP) är sakägare. Han berömmer sitt egna politiska arbete i samrådshandlingarna som ”sakägare”. Vi begär att kommunen tydliggör på vilka juridiska grunder man kommit fram till att ordföranden inte är jävig.

I SCB:s enkät bedömer medborgarna att kommunen har dåliga fritidsmöjligheter. SCB rekommenderar att ”Fritidsmöjligheter” och ”Idrotts- och motionsanläggningar” ska prioriteras.

Älgbostad har träd, växter och djur som gynnar biologiska mångfald. Allén liksom fladdermöss är skyddade enligt lag.

Landets kommuner uppmanas att värna om den biologiska mångfalden. Älgbostad har träd, växter och djur som gynnar biologiska mångfald. Allén liksom fladdermöss är skyddade enligt lag.

Efter den 16 februari sammanställer kommunen alla inkomna synpunkter inför beslut i kommunfullmäktige kanske redan den 5 mars. Vi vill:

• Stoppa planerna på att bygga bostäder.

• Skapa en långsiktig underhållsplan.

• Skapa ett vackert strövområde.

• Utöka badet.

• Renovera och använd husen till föreningsverksamhet.

Den pågående namninsamlingen mot bostäder på Älgbostad har hittills undertecknats av minst 1 000 personer. Om detaljplanen röstas igenom överväger vi att överklaga beslutet.

Älgbostads vänner

Åke Andersson

Tomas Östlund

Christer Olsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel