Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Skrämmande okunskap om kommunanställdas rättigheter

Vilken kunskap har personal i Södertälje och Nykvarns kommuner om allmänhetens rätt att få ut allmänna handlingar? Känner man till sin egen rätt att som anställda yttra sig kritiskt om sina arbetsförhållanden? Vet man dessutom att man får vända sig till massmedierna med tips, det vill säga utnyttja sin grundlagsskyddade meddelarfrihet, utan att arbetsgivaren får efterforska vem som har tipsat?

Dessa frågor måste ställas. Oftast tas det för givet att alla känner till sina rättigheter: att dessa har klargjorts via egen utbildning eller information av en kommunal arbetsgivare.

Min erfarenhet som föreläsare och författare är dock att osäkerheten är stor. Personal vet oftast inte riktigt vad som gäller. De flesta drar sig därför för att utnyttja de rättigheter som grundlagarna faktiskt ger: ”vågar jag och vad riskerar jag om jag vågar?”

Våra viktigaste fri- och rättigheter är grundlagsskyddade, även för anställd personal. En del av dessa fri- och rättigheter är väl kända medan andra har mycket svårt att få genomslagskraft. När man inte vet exakt vad som gäller är det svårt att utnyttja dem. Det är en rimlig förklaring till att alltför många passivt betraktar brister på sin arbetsplats utan att våga ingripa.

Det fordras också att arbetsgivare och chefer kan reglerna och inte genom hot eller efterforskning av vem som tipsat skapar osäkerhet och olustkänslor hos personalen.

Rätten att via meddelarfrihet lämna tips till tidningar, radio och tv är ett exempel på en bestämmelse som alltför sällan utnyttjas av tjänstemän eller av privatanställda. För att lyfta fram missförhållanden i ljuset måste det finnas kunskap om vad bestämmelsen innebär och vilket utrymme den ger för att tipsa.

Det fordras också att arbetsgivare och chefer kan reglerna och inte genom hot eller efterforskning av vem som tipsat skapar osäkerhet och olustkänslor hos personalen. För övrigt är det förbjudet och straffbart att efterforska källan, det vill säga att försöka ta reda på vem som har tipsat medierna.

I Nyköping har kommunal personal i skola och socialtjänst under flera års tid fått skriva under ett sekretessavtal om att meddelarfriheten inte ska gälla för dem. Där sägs ”Inom skolverksamheten gäller inte den så kallade meddelarfriheten som gäller i många andra sammanhang”. Avtalet har nu, efter omfattande kritik, dragits tillbaka.

Tidningen Södermanlands Nyheter kartlade nyligen vilken kännedom personal i Sörmland har om offentlighetsprincipen. Man vände sig i en enkät till nio kommuner, länsstyrelsen och till regionens (före detta landstingets) personal. 7 800 svar gavs.

Resultatet var skrämmande – över 40 procent visste inte vad meddelarfriheten är. En stor majoritet trodde felaktigt att den nya dataskyddsförordningen förhindrade utlämnande av allmänna handlingar och bara 13 procent visste att det i många fall, utom vid så kallad kvalificerad sekretess, till och med var tillåtet av läsa upp innehållet i hemliga dokument för en journalist.

Frågan jag ställde inledningsvis söker sitt svar. Har personal i Nykvarn och Södertälje den kunskap som behövs för att a) veta hur kommunala handlingar på begäran ska lämnas ut, b) våga yttra sig kritiskt på sin arbetsplats eller på debattplats och c) anonymt tipsa tidningar, radio och tv om de missförhållanden som bör komma fram i ljuset?

Vad vet ledningen om huruvida kunskaperna brister eller är tillräckliga? Vad gör politiker och kommunledning för att stödja sina anställda för att de ska kunna och våga agera på det sätt som grundlagarna ger utrymme för?

All personal måste veta vad som gäller, även om det i förlängningen kan leda till att kommunala missförhållanden hamnar i fokus.

Att detta då sker är nämligen en naturlig följd av det vi brukar kalla för demokrati.

Offentlighetsprincipen är inget skådebröd utan ska utnyttjas i vardagen.

Staffan Olsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel