Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Skarpt klimatläge kräver omfattande åtgärder

Södertälje kommuns utskott för hållbarhetsfrågor, under ledning av Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, skriver (LT, 1 oktober) att Vänsterpartiets förslag om att utlysa nödläge för klimatet i Södertälje kommun inte ”skulle förändra något i sak när det gäller kommunens klimatarbete.”

Innebörden i den åsikten kan vi i Vänsterpartiet inte tolka på annat sätt än att majoriteten inte har uppfattat eller velat uppfatta de mycket allvarliga och akuta larmsignaler som FN:s klimatpanel och ledande internationella och inhemska forskare meddelat omvärlden de senaste åren, samtidigt som miljoner unga och äldre idogt äntrat gator och torg med det globalt gemensamma ropet om ”the house is on fire”.

Det är oomtvistat att klimat -och miljöförändringarna allvarligt påverkar sociala, ekonomiska och ekologiska förutsättningar i samhället, vilket kräver att kommunen, för att kunna hantera en accelererande klimatuppvärmning och dess effekter, behöver etablera en styrnings- och arbetsordning som kan svara upp mot och möta förändringarna på ett motståndskraftigt sätt. Det måste finnas en beredskap till ständig översyn och revidering av antagna program och strategier, eftersom det visat sig att effekterna av klimatförändringarna utvecklas i betydligt snabbare takt än vad som förväntats i forskarkårens klimatmodeller. Det är inte ”business as usual”. Inte ens i Södertälje kommun.

Det är skarpt läge, vilket kräver åtgärder för omställning betydligt snabbare, bredare och mer omfattande än vad kommunens aktuella klimat- och miljöprogram ger vid handen. Var, hur och med vilka ”kraftfulla åtgärder” avser S, MP, C och KD att ”göra vår (sin) del av omställningen”? Och vad menar majoriteten med ”vår del av omställningen”? Den inre kommunorganisationen och dess verksamheter eller lokalsamhället i Södertälje?

Det faktiska nödläget i klimatet kräver att hela lokalsamhället måste ställa om och att Södertälje kommun måste ta på sig ledningen i det arbetet.

Vänsterpartiet menar att det faktiska nödläget i klimatet kräver att hela lokalsamhället måste ställa om och att Södertälje kommun måste ta på sig ledningen i det arbetet. Det kräver en lokal överenskommelse om klimat- och miljöhänsyn – en Climate Deal – mellan näringslivet, myndigheterna och civilsamhället. Det är ett arbete som måste organiseras. I dag. Inte i morgon.

Det handlar om att behöva fatta obekväma beslut, att omorganisera och allokera ekonomiska och personella resurser, att genomföra nödvändiga åtgärder som bland annat kan vara miljözoner för biltrafiken, fartbegränsningar på E4/E20, spårbundna transporter, ändrade transportbeteenden från privatbilism till kollektivtrafik.

Vidare gäller att fasa ut behovet av fossila bränslen genom att ersätta dessa med ett massivt utbud av klimat- och miljövänlig energi, bland annat i form av såväl privata som offentliga investeringar i solcellsparker och i solcellsanläggningar på hustaken i Södertälje och som utbyggnad av biobränsle vid Himmerfjärdsverkets biogasanläggning. Och mycket mer därtill.

En ”utlysning av nödläge för klimatet” innebär således mer än enbart ett symboliskt uttalande. Det innebär ett omedelbart åtagande från Södertälje kommun att med alla medel stående till buds, intensifiera beslut, insatser och åtgärder som kan medverka till att utsläppen av växthusgaser kraftfullt minskar, helst ner till noll, enligt forskarkåren inom ett så kallat ”fönster” om tio år, det vill säga fram till 2030.

I ytterligare en motion har Vänsterpartiet föreslagit att Södertälje kommun behöver införa en årlig koldioxidbudget för att systematiskt kunna minska och hålla koll på utsläppsnivåerna.

Vi har bara en planet. Vår planet är i nödläge. Också i Södertälje.

Eva Bjurholm (V)

klimatpolitisk talesperson, Vänsterpartiet Södertälje

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel