Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Nya bostäder behövs för att fler Södertäljebor ska kunna göra bostadskarriär

Med anledning av mitt svar angående utvecklingen av Jägmästaren i Östertälje menar Erik Stenborg i en insändare 25/7 att jag inte förstår miljöfrågan. Inget kan vara mer fel.

Anmäl text- och faktafel

Stenborg utgår från att det ska byggas ett sexvåningskvarter med tio hus. Då undrar jag var någonstans i mitt svar det står? Ingenstans. Tvärtom har jag stor respekt för läget och jag var oerhört tydlig med att det beslut en helt enig stadsbyggnadsnämnd fattat utgår från att vi sagt ja till att utreda en utveckling av en privatägd fastighet, inget annat. Jag var också tydlig med de restriktioner nämnden lagt för det planarbete som nu ska påbörjas. Jag upprepar dessa än en gång:

- Byggnadernas placering, utbredning och höjd ska anpassas till platsens förutsättningar och utformas på ett lämpligt sätt till kringliggande bebyggelse.

- Kraven på en lämplig gårdsmiljö ska uppfyllas, här omfattas också cykelparkeringar.

- Siktlinjer och tillgänglighet till parken får inte blockeras eller försvåras.

- Ledningar och elnätsstation går att flytta.

- Det ska skapas planmässiga förutsättningar för småskalig handel i kvarterens hörn.

I synnerhet den första punkten är, tycker jag, väldigt tydlig vad gäller avgränsning.

Sedan antyds att ”omsorgen om människor som vill flytta hit alltid är större än om de som redan bor här”. Det är ett sätt att försöka skapa konflikt mellan intressen och grupper. En konflikt som i grunden inte finns. För jag har inte heller sagt att detta eller andra projekt fokuserar på enbart nyinflyttning. Genom att Södertälje över flera decennier byggt alldeles för lite bostäder, har det skapats en situation som innebär att det inte heller funnits möjlighet för väldigt många södertäljebor att söka ett nytt boende – det som brukar kallas flyttkedjor eller bostadskarriär. All nybyggnation och planering som sker behöver fokusera på båda dessa perspektiv.

Det finns alltså ingen föreslagen byggnation från kommunens sida, det finns en idé/vision från fastighetsägaren. Det är inte kommunens ställningstagande, eller material.

När det gäller andra områden som du nämner och undrar varför det inte byggs högre byggnader kan jag konstatera att de första byggloven för Igelsta strand, där beslut fattades i maj, var för fyra stycken sexvåningshus (4+2 våningar) i de så kallade kanalhusen vid vattnet. Och om man tittar Glasberga så får vi väl se hur området utvecklas på längre sikt och hur eventuellt tillkommande etapper kommer planläggas. Det är inte en orimlig tanke, vare sig i Södertälje eller någon annanstans, att bostadsområden innehåller en blandning av bebyggelse och upplåtelseformer.

Att bygga flerfamiljshus i anslutning till Grödingevägen och något stenkast ifrån en pendeltågsstation är en klok tanke, men återigen, utifrån de givna förutsättningar och krav som ställts. Och huruvida man lyckas uppfylla detta eller inte kommer vi få all anledning att återkomma till när planarbetet kommit så långt att det finns ett samrådsförslag. Då kommer också alla som är intresserade och engagerade att kunna lämna synpunkter.

Och hur var det med när det gäller mitt Trumpmässiga påstående – jo, det antyds i flera artiklar och inlägg att just själva tillkomsten av nya bostäder i sig påverkar miljön. Så är det ju, men så är det å andra sidan med alla nya bostäder, och så har det alltid varit. Så den typen av argument innebär ju en fullt befogad fråga om man egentligen kan eller ska bygga någonting alls i – eller i anslutning till en befintlig struktur.

Håkan Buller (S)

Ordförande i Stadsbyggnadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel