Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Ny uthyrningspolicy för att för att möta Södertäljeinvånarnas behov

Klivet in på bostadsmarknaden är för många alltför stort att ta och andrahandsmarknaden ofta det enda alternativet för att hitta en bostad. Personer som saknar fast anställning eller har låg inkomst har små möjligheter att få en bostad.

Som allmännyttigt bostadsbolag har Telge bostäder ett ansvar gentemot Södertäljes invånare   alla invånare   då vi ska kunna erbjuda ett varierat utbud av bostäder. Vi ser att nya sätt att ta sig in på bostadsmarknaden behöver skapas, därför genomförs nu en rad förändringar i vår uthyrningspolicy.

Anmäl text- och faktafel

Dagens arbetsmarknad skiljer sig från förr. Alternativa anställningar förekommer i större utsträckning och trots ordnad ekonomi har avsaknaden av den traditionella anställningsformen utgjort ett hinder för att få en bostad.

I takt med att samhället förändras behöver också vi göra det, därför har vi slopat kravet på fast anställning. Vi har också sänkt inkomstkraven. Människor prioriterar idag sitt boende och betalar i stor utsträckning sin hyra oberoende av låg eller hög inkomst.

Vidare har synen på vem som är medsökande vidgats. Tidigare bedömdes enbart en make/maka, sambo eller hemmavarande barn över 18 år som medsökande. Verkligheten är för många en annan och med beaktande av att vi blivit HBTQ-certifierade har det varit på sin plats att se över våra riktlinjer.

I dag betraktas en person som medsökande om hen har för avsikt att nyttja boendet som huvudsaklig bostad och folkbokföra sig på adressen. Genom denna förändring har vi inte bara ett modernare synsätt på vem som kan vara medsökande, vi minskar också klivet in på bostadsmarknaden då möjligheterna att söka bostad tillsammans ökar.

Den som erhåller ett visstidskontrakt får behålla sin köpoäng. På så vis underlättar vi för personer att få en tillfällig bostad.

En annan åtgärd som vidtas är att den som erhåller ett visstidskontrakt får behålla sin köpoäng. På så vis underlättar vi för personer att få en tillfällig bostad utan att för den sakens skull gå miste om möjligheten till en permanent.

För att ytterligare öka möjligheterna att ta sig in på bostadsmarknaden har vi beslutat införa nya sammanboendeformer; kompisboenden. Vi kan konstatera att detta inte enbart gynnar de som har det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden utan också är ett led i arbetet mot svartkontrakt. Större lägenheter med flera rum är nämligen vanliga vid olovlig andrahandsuthyrning.

Inträdesbarriärer till bostadsmarknaden kommer alltid att finnas. Det är nödvändigt för att hålla ordning och reda i hyresbeståndet. Samtidigt behöver vi få bukt med bostadsbristen som råder och ställa krav, men till en rimlig nivå.

På Telge bostäder gör vi vad vi kan för att fler människor ska ha möjlighet att flytta till ett eget boende under ordnade former.

Yilmaz Kerimo (S)

ordförande Telge bostäder och Telge Hovsjö

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel