Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Nej till social nedrustning i coronakristider

Inom kort beslutar fullmäktige om budgeten för Södertälje kommun för år 2021. Socialnämnden blir med majoritetens (S, MP, C, KD) budgetförslag återigen underfinansierad. Vänsterpartiet anser att socialnämnden måste undantas från budgetminskningen/effektiviseringen på en procent. Det är i dagsläget inte läge för budgetminskningar.

En blick på omvärlden pekar på högre arbetslöshet, stort behov av arbetsmarknadsinsatser och ökade kostnader för försörjningsstöd. Insatser mot gäng- och ungdomskriminalitet behöver skalas upp. Orosanmälningar för barn och ungdom som far illa ökar och ligger på oacceptabla nivåer.

I september gjordes 679 aktualiseringar och hittills i år har 4 751 anmälningar gjorts. Behoven av placeringar av barn utanför sina familjer kommer bli fortsatt stora. Drogmissbruk och psykisk ohälsa tenderar också att öka i kristider.

Vänsterpartiet anser att det i kristider är extra viktigt att stärka samhällets skydd för utsatta människor och öka socialnämndens budget. I vårt budgetalternativ när det gäller social- och arbetsmarknadspolitik föreslår vi:

• Arbete åt alla. Kommunens arbetsmarknadsverksamhet behöver vässas. Målet ska vara att minska antalet långtidsarbetslösa med försörjningsstöd och ge unga jobb. En särskilt prioriterad grupp är föräldrar, med barn, som behöver egen försörjning för att bryta barnfattigdom. Viktiga insatser är språkutbildning, praktik, rehabilitering och yrkesutbildningar.

Vänsterpartiet tror inte på marknadslösningar för arbetsförmedlingen eller för verksamheter som skola, vård och omsorg. Vänsterpartiet håller fast vid sin kritik mot vinster inom välfärden. Vänsterpartiet vill att kommunen ska skaffa sig möjlighet att bedriva en kommunal arbetsförmedling i Södertälje finansierad med statliga medel.

• Förebyggande åtgärder. Behovet av förebyggande åtgärder kan inte nog betonas. Familjecentraler, sociala insatsgruppen, fältassistenter, öppenvårdsinsatser, samarbete med skolan för att fånga upp problem i tidiga skeden och riktat stöd till barn i fattiga familjer är sakområden som behöver förstärkas. På familjecentraler samarbetar barnavårdscentraler och socialtjänsten och kan i tidiga skeden fånga upp och stödja familjer och barn med problem.

Vänsterpartiet vill att kommunens startar ytterligare tre familjecentraler i samarbete med regionen fram till 2023.

Att leva under lång tid med försörjningsstöd orsakar barnfattigdom. Här behövs en generösare kommunal norm.

• Bekämpa barnfattigdom. Utbetalningarna av försörjningsstöd har minskat, delvis på grund av åtgärder mot fusk. Det är bra att fusket bekämpas. Men baksidan av det myntet är att många personer i ekonomiskt utsatthet känner sig misstänkliggjorda och möts av en omfattande byråkrati som är svår att ta sig igenom. Att kön till Röda Korsets matutdelning ökar och så även behovet av insamlingar inför julen ser vi som tecken på att utsatta personer inte nås av samhällets stödinsatser.

Vänsterpartiet vill se ett generösare förhållningssätt till de människor som verkligen behöver försörjningsstöd. Hjälpsökande ska aktivt stöttas och få hjälp i ansökningsförfarandet. Att leva under lång tid med försörjningsstöd orsakar barnfattigdom. Här behövs en generösare kommunal norm. Vänsterpartiet föreslår 500 kronor extra per månad och barn till familjer med långvarigt försörjningsstöd.

• Tak över huvudet-garanti. Vänsterpartiet anser att det är hög tid att införa den så kallade tak över huvudet-garantin. Den ska gälla vuxna personer med Södertälje som hemvist, som är i behov av akut hjälp med nattlogi. Stödet ska ges efter kontakt med socialtjänsten som följer upp med erbjudanden om insatser av mer långsiktig karaktär för att lösa den sociala problematiken och bostadslösheten.

Ale Friberg (V)

fullmäktigeledamot och representant i socialnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel