Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Majoriteten har bortsett från Nykvarnsbornas synpunkter

 
Striden om Hökmossbadet/Älgbostad
Visa alla artiklar

Denna tisdag är det tänkt att Nykvarns kommunfullmäktige ska anta detaljplanen för Hökmossen/Älgbostad, en fråga som engagerat många Nykvarnsbor under flera år.

Vi har haft ”förmånen” att följa ärendet alltifrån beslutet att utnyttja förköpsrätten i november 2009 till dags dato. Vi vill därför här påminna om vad som ursprungligen sades om syftet med köpet. Förutom att utöka badet anfördes vikten att värna allmänhetens tillträde till området samt att bevara delar av fastigheten som en grön kil. Något bostadsbyggande nämns över huvud taget inte i beslutsunderlagen.

Under kommande år skedde ingen utbyggnad av badet. I stället kom idén om att bygga bostäder på en stor del av området upp. Detta skulle ske genom en markanvisningstävlan, där olika byggentreprenörer inbjöds att komma med förslag.

Redan här hamnade man långt ifrån det som var syftet med förköpet. När byggplanerna blev kända startades en namninsamling. Över 800 underskrifter överlämnades till kommunfullmäktige som vid sitt sammanträde den 15 september 2016 med minsta möjliga marginal, röstsiffrorna 16–14, avslog begäran om en folkomröstning i samband med kommunvalet 2018. Endast majoritetspartierna Nykvarnspartiet och Moderaterna röstade för ett avslag, övriga fullmäktigepartier ställde sig positiva till folkomröstning. Senare beslutade samma majoritetspartier med röstsiffrorna 5–4 i kommunstyrelsen beslutat att skicka förslaget om bostadsbyggande på samråd under en mycket begränsad tid, 14 december – 19 januari, alltså under bland annat jul- och nyårshelgerna.

I oktober 2019 beslutade kommunstyrelsen att ställa ut detaljplansförslaget till granskning. Under granskningstiden inkom 32 skrivelser varav 30 med synpunkter/erinran. Till en av skrivelserna, den från Älgbostads vänner, bifogades också en protestlista med över 1 200 namn som krävde stopp för byggplanerna för att i stället satsa på att utveckla Älgbostad till ett kultur- och fritidsområde.

Men i förvaltningens granskningsutlåtande framhålls ”krav från invånarna och den nu rådande politiska viljan” som argument för att anta detaljplanen. Att över 1 200 Nykvarnsbor protesterat tar man ingen hänsyn till.

Endast synpunkterna från Nykvarnspartiet har blivit tillgodosedda.

Av de 32 skrivelser som inkommit, har förvaltningen enligt egen utsago tillgodosett i stort sett endast de som inkommit från myndigheter och kommunala enheter. Endast tre av fullmäktigepartierna – Nykvarnspartiet, Centerpartiet och Liberalerna – har inkommit med synpunkter, varav endast synpunkterna från Nykvarnspartiet har blivit tillgodosedda. Då övriga majoritetspartier inte valt att yttra sig utgår vi från att synpunkterna från Nykvarnspartiet är den samlade majoritetens åsikt.

Dessvärre är vi på väg mot ”vägs ände” i ärendet. Kommunstyrelsen har beslutat att anta förslaget till detaljplan. Det tyngsta argumentet från majoritetens sida var nu att vi Nykvarnsbor måste få tillbaka pengarna. Detta har vi full förståelse för, men vi förundras då över att man inte vill avyttra Herrgårdsparken som Turinge-Taxinge församling visat intresserade av att köpa.

Vi vill här påminna om det vi hela tiden drivit för att kunna bevara området genom att:

• använda marken till det den var ämnad för när den köptes.

• utöka Hökmossbadet

• värna allmänhetens tillträde.

• vara en grön kil, en oas, ett andningshål för Nykvarnsbor och gäster.

• säkra ett rekreationsområde för sommar- och vinteraktiviteter för barn, ungdomar och vuxna.

• anlägga ett naturrum.

• inte förvärra trafiksituationen på Hökmossvägen.

Nykvarnscenterns fullmäktigegrupp

Lennart Ygstedt (C)

Kerstin Eriksson (C)

Johan Grenfeldt (C)

Ola Beglund (C)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel