Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Kyrkostyrelsen lämnar inte dubbla budskap

S:t Afrems kyrkostyrelse har reagerat på en ledarartikel i LT kring säkerhetsfrågor vid sina fastigheter i Geneta. LT:s politiske redaktör Tomas Karlsson svarar.

Med anledning av Tomas Karlssons ledarartikel ”Något skaver i S:t Afrems syn på säkerhet” finns det skäl för oss i kyrkostyrelsen i S:t Afrem att kommentera det anförda.

Tomas Karlsson skriver att S:t Afrem har ansökt om och beviljats statliga medel för säkerhetshöjande åtgärder samtidigt som kyrkan enligt uppgift ska ha uppvisat ilska gentemot hyresgästen till festlokalen som ska ha satt upp säkerhetskameror. Tomas Karlsson menar att det är dubbla budskap från kyrkostyrelsen och att detta väcker frågor.

Kyrkostyrelsen tillbakavisar med bestämdhet att det föreligger dubbla budskap i dessa frågor. Vidare tillbakavisas samtliga antydningar om att kyrkan inte har ett intresse av att placera säkerhetskameror utanför festlokalen.

Det kan konstateras att Tomas Karlsson har inhämtat uppgifter från polisens förundersökning där hyresgästen av festlokalen har uttalat sig i frågor kring säkerhet och ansvar. Tomas Karlsson har valt att bygga sin artikel på dessa uppgifter, utan att värdera trovärdigheten i dessa uppgifter med den försiktighet som kan förväntas av honom som politisk redaktör i LT. På så vis har det skapats en mycket missvisande och felaktig bild av S:t Afrem och kyrkostyrelsens arbete kring säkerhet.

Uppgifterna från hyresgästen i polisens utredning stämmer inte överens med verkligheten. Det hyresgästen hade gjort var att sätta upp övervakningskameror inne i festlokalen. När detta uppdagades var kyrkostyrelsen väldigt tydliga med att det inte accepteras och att de måste tas ner eftersom hyresgästen saknar tillstånd och bröllopsgästernas medgivande.

Kyrkostyrelsen anser att sådan övervakning utgör ett integritetsintrång och kräver tillstånd. Sådant tillstånd har inte hyresgästen haft. Kyrkostyrelsen har däremot inte satt sig emot övervakning utanför lokalen, tvärtom har kyrkostyrelsen ställt sig positiva till det och välkomnat åtgärden.

Kyrkostyrelsen har i massmedia och andra kanaler varit transparenta kring sin kännedom om sprängningarna och de åtgärder som har vidtagits med anledning därav.

Varför hyresgästen uttalar sig på detta felaktiga sätt och försöker ge sken av att det avser övervakning utomhus är för kyrkostyrelsen väldigt oklart. Uttalandet kan endast stå för honom. Kyrkostyrelsen har i massmedia och andra kanaler varit transparenta kring sin kännedom om sprängningarna och de åtgärder som har vidtagits med anledning därav.

Den bild som har skapats av S:t Afrem blir mycket missvisande. Det är för kyrkostyrelsen ytterst anmärkningsvärt att LT, genom Tomas Karlsson, väljer att inta en sådan icke källkritisk roll. Det ligger i linje med journalistiskt arbete att inhämta uppgifter från olika håll för att därefter granska dessa på det objektiva sätt som läsarna och stadens invånare kan förvänta sig. När en sådan källgranskning inte görs på korrekt sätt, framträder en snedvriden bild av S:t Afrem som inte kan tolereras. Det är inte rättvist mot det gedigna och genuina samhälls- och säkerhetsarbete som vår verksamhet dagligen utför.

Slutligen vill kyrkostyrelsen för S:t Afrem dementera samtliga uppgifter och insinuationer om att verksamheten ska vara inblandad i några oegentligheter beträffande de sprängningar som har utförts.

S:t Afrem är en religiös församling som motiverar och hävdar den syrisk-ortodoxa kyrkans tro och traditioner och endast har ett andligt syfte i åtanke. Vår önskan är att denna sanning belyses i massmedia och ingenting annat.

S:t Afrem syrisk-ortodoxa kyrkan i Södertälje, genom

Robert Halef

vice ordförande, kyrkostyrelsen

Svar: Det är mycket bra att S:t Afrems kyrkostyrelse vill räta ut de frågetecken som har funnits kring synen på säkerhetskameror vid S:t Afrems kyrka och tillhörande festlokal. Kontroversen mellan kyrkostyrelsen och festlokalens hyresgäst är tydlig. Att ord står mot ord är lika tydligt.

Kyrkostyrelsen riktar också sin ilska mot LT för att över huvud taget ha gjort en journalistisk granskning och pekat på de dubbla budskap som funnits kring synen på övervakning. Det är att beklaga.

Tomas Karlsson

politisk redaktör, LT

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel