Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Justera hotellets läge – rädda Maren

 
Hotellplanerna vid Maren
Visa alla artiklar

Det är bra att kommunen utreder hur kajen framför det planerade hotellet vid Maren ska utformas. Det är viktigt att det blir en plats för både uteserveringar och sittplatser för Södertäljeborna. Utöver det behöver Ekdalsgatan ändras för att bli en riktig stadsgata. Allt detta kan göras utan att ta av Marens vattenyta, genom att förskjuta hotellet en bit från dagens kaj. Men då måste man justera dagens fastighetsgränser och se på helheten.

Ett hotell vid Maren ger liv och rörelse till platsen. Dessutom innebär ett hotell folkliv under många av dygnets timmar. Kommunen måste också se till helheten för både kvarteret Tellus 5 (före detta McDonald´s) och kvarteret Lyran (Sorbonparkeringen, som planeras för bostäder).

Dagens fastighetsgränser ska inte få låsa planarbetet. I stället bör kommunen följa det av kommunfullmäktige antagna ”Planprogram för centrum”. Där står att en ”fortsättning på stadskärnans kvartersstruktur” ska gälla för dessa två kvarter. Ekdalsgatan måste rätas ut och bli en förlängning av Slussgatatan så att man få en riktig stadsgata med cykelbana i stället för dagens ”landsvägsliknande” kurva. Kurvan skapar en bakgata, precis som idag. Förslaget om en så kallad lågfartsgata vid Sorbonska huset är ett bra förslag eftersom den knyter ihop Marenplan med bland andra Hebbevillan, Sorbon och kanalen.

Genom att räta ut Ekdalsgatan blir tomten för det nya hotellet något större. Dagens hotellförslag ryms med några justeringar i den utvidgade tomten när hotellet förskjuts samtidigt som ny kajyta frigörs (se skiss). Tomten ger dessutom större frihet till gestaltning och anpassning till omkringliggande byggnader och ökar möjligheten att sänka hushöjden och samtidigt behålla antalet rum. Kajen behöver av tekniska skäl renoveras.

Kommunens förslag om att i samband med detta göra om kajen framför hotellet för uteserveringar, sittplatser, en trappa ner mot vattnet är utmärkta förslag. Fördelen med en förskjutning av hotellet till läget för dagens McDonald's-byggnad är att kajen kan byggas om utan påverkan på Marens vattenspegel.

Kommunen skriver att man måste anpassa ”kajens bredd efter hotellets höjd” så att platsen inte upplevs som trång. Det var tydligt redan i september 2019 när beslut togs om en ny detaljplan. Stadsbyggnadsnämnden beslöt då om ”parallellt skissuppdrag, som visar olika alternativ på utformning av fastigheten (hotellet) och hur byggnationen gestaltar sig till närliggande fastigheter och offentliga miljöer”. Ett bra beslut för ett sådant viktigt projekt. Men, några sådana alternativa skisser har emellertid inte presenterats – hittills.

Det framgick redan i höstas att hotellbyggnaden hade placerats där dagens uteserveringar och garageinfart finns och att kajen skulle bli smalare än idag och trång. Syfte med att flytta infarten till Kringlangaraget för 50–60 miljoner var just att ge plats för folkliv.

Nu finns ett förslag på stadsbyggnadsnämndens bord den 2 juni som avser att skapa ny kajyta i Maren i stället för den yta som har tagit i anspråk av hotellbyggnaden. Det är väl nu det beslutade uppdraget om ”alternativa skisserna” borde redovisas. Vad ska vara allmän plats, det vill säga torg, gator med mera och vad som ska vara enskild mark, exempelvis mark för hotellet?

Stadsbyggnadsnämnden måste ”tänka utanför boxen” och våga justera dagens fastighetsgränser genom att utvidga planområdet mot Sorbonparkeringen vid tisdagens beslut.

Vår skiss visar att det går att skapa en attraktiv plats framför hotellet, att Ekdalsgatan kan bli en riktig stadsgata, två riktiga stadskvarter och att siktlinjerna mot såväl flickskolan som mellan Storgatan och kanalen med fartygstrafiken kan förbättras. Dessutom ökar möjligheterna att gestalta hotellet på stadens viktigaste tomt. Allt utan att röra Marens vattenspegel.

Men, stadsbyggnadsnämnden måste ”tänka utanför boxen” och våga justera dagens fastighetsgränser genom att utvidga planområdet mot Sorbonparkeringen vid tisdagens beslut. Marken ägs av kommunen och kommunen har full rådighet. Då ökar möjligheterna för att skapa en verkligt bra stadsmiljö med folkliv i hela Marenområdet – mitt i stadens hjärta.

Föreningen Vårda Södertälje

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel